åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.2.2.1.2 Betingelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de betingelser, der gælder for genoptagelse på Skatteforvaltningens initiativ, jf. SFL § 27.

Bestemmelsen i SFL § 27 er udtømmende, og der kan derfor kun ske ekstraordinær ansættelse/genoptagelse, hvis betingelserne i SFL § 27 er opfyldt, og der ikke er indtrådt formueretlig forældelse i henhold til SFL § 34 a, stk. 4. Se A.A.8.2.2.1.3 og A.A.8.2.2.2.3.

Det er således en betingelse for ansættelse/genoptagelse i henhold til SFL § 27, at en af betingelserne i SFL § 27, stk. 1, nr. 1 - 8, er opfyldt, at reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2, er opfyldt, og at der ikke er indtrådt formueretlig forældelse. Vedrører ansættelsen en balancepost, er det derudover en betingelse, at SFL § 27, stk. 4, er opfyldt.

Afsnittet indeholder: