åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Med virkning fra og med 1. januar 2020 ophæves SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. Tilfælde med et hybridt mismatch med dobbelt fradrag skal fremover reguleres af SEL § 8 D, stk. 1. Se lov nr. 1726 af 27. december 2018 (L 28 A 2018-19). Reglerne om, hvorvidt underskud i et udenlandsk selskabs faste driftssted i Danmark kan modregnes i andre selskabers indkomst i en dansk national sambeskatning fremgår således nu af SEL § 8 D.

Se også

Se også afsnit C.D.2.4.7.3 . om SEL § 8 D, stk. 1, og C.D.2.4.7.2.1.7, hvor der er et eksempel på en situation med dobbelt fradrag.