Dato for offentliggørelse
18 Aug 2016 08:55
Serienummer
S nr. 93
Resumé

Denne vejledning retter sig mod danske finansielle institutter, som er indberetningspligtige efter skattekontrollovens § 8 Å. Pligten omhandler oplysninger om finansielle konti til brug for udveksling med andre lande.

Hvad er nyt?

Afsnit 7.2.

Skemaet over svarfiltyper er udvidet med en kolonne med filnavne på svarfilerne. 

Afsnit 8

Her er tilføjet oplysninger om, hvorledes der genindberettes. 

Bilag 5

Fejl og advisliste er opdateret.

ISBN-nummer
978-87-93417-64-9
Ansvarlig styrelse
Fælles