Indhold

xDette afsnit handler om ændringer i moms- og afgiftstilsvar, der nu skal ske elektronisk via "Digital Ret Indberetning" på SKATs hjemmeside www.skat.dk/TastSelvErhverv. Tidligere gennemførtes sådanne ændringer ved hjælp af efterangivelser afleveret på papir til SKAT.x

x

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår anvendes Digital Ret Indberetning
  • Retsvirkningerne af Digital Ret Indberetning

x

xHvornår anvendes Digital Ret Indberetningx

Der henvises herom til afsnit A.A.8.3.1.3.

xRetsvirkningerne af Digital Ret Indberetningx

xHvis SKAT ønsker at foretage en ændring af moms- og afgiftstilsvaret, skal SKAT gennemføre forhøjelsen ved en afgørelse, dvs. at SKAT inden udløbet af 3-års fristen i SFL § 31, stk. 1, skal udsende varsel med sagsfremstilling og forslag til afgørelse til den moms/afgiftspligtige (SFL § 19 og § 20), og afsnit A.A.7.4.5.x

xHvis virksomheden selv opdager, at der er indberette et forkert moms- eller afgiftstilsvar, kan virksomheden anmode SKAT om en ændring heraf via Digital Ret Indberetning. Når virksomheden har indberettet en ændring, er det en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret/godtgørelsen. Ændringen skal derfor behandles som en genoptagelsesanmodning, uanset om anmodningen medfører en forhøjelse eller en nedsættelse. SKATs behandling af genoptagelsesanmodningen er undergivet de almindelige sagsbehandlingsregler og frister. SKATs afgørelse kan som udgangspunkt ikke træffes efter udløbet af 3-årsfristen i SFL § 31, stk. 1. Dog har SKAT en frist på tre måneder efter udløbet af tre års fristen til at træffe endelig afgørelse. Se SFL § 31, stk. 1, 3. pkt. og afsnit A.A.8.3.1.1.2.x