Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at LL § 3, stk.1, finder anvendelse.

Afsnittet indeholder