Indhold

LL § 3 indfører også i dansk ret en omgåelsesklausul for direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (rente-/royaltydirektivet) og direktiv 2009/133/EF om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE's eller SCE's vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater (fusionsskattedirektivet).

Se også

Se også afsnit C.I.4.1 LL § 3, stk. 1 og 2 - klausul mod misbrug af selskabsdirektiverne.