Ved lov nr. 540 af 29. april 2015 (L 167, Folketinget 2014/15) om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love, (Skattelypakke om trusts, international omgåelsesklausul m.v.), blev der indført en international omgåelsesklausul i form af LL § 3.

Omgåelsesklausulen blev ændret ved lov nr. 1726 af 27. december 2018. Ved lovændringen blev den internationale omgåelsesklausul ændret til også at omfatte de tilfælde, hvor både fuldt skattepligtige og begrænset skattepligtige opnår en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med skatteretten, og som ikke er reelle under hensyntagen til alle faktiske forhold og omstændigheder.

Formål

Formålet med den generelle omgåelsesklausul er at bekæmpe misbrug i forbindelse med både rent nationale transaktioner samt grænseoverskridende transaktioner. For så vidt angår de grænseoverskridende transaktioner gælder dette også, hvis de er omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet, rente-/royaltydirektivet, fusionsskattedirektivet, dobbeltbeskatningsoverenskomster indgået af Danmark eller af begrænset skattepligtige i øvrigt.

Lovens baggrund, formål og historik

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.: 

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

lov nr. 540 af 29. april 2015

Indførelse af den oprindelige bestemmelse. Omfatter misbrug af direktiv 2011/96/EU (moder/datterselskabsdirektivet), direktiv 2003/49/EF (rente/royaltydirektivet) og direktiv 2009/133/EF (fusionsskattedirektivet), og misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster.

§ 1, nr. 2.

lov nr. 1726 af 27. december 2018

Implementering af Rådets direktiv 2016/1164/EU vedrørende regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion, af 12. juli 2016 (skatteundgåelsesdirektiv I).

§ 4, nr. 2-4.