Indhold

Dette afsnit handler om beskatning ved fysiske personers fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet (exitskat). Desuden beskrives muligheden for at vælge henstand med betalingen af den beregnede skat.

Afsnittet indeholder:

 • Overblik over ændrede regler, herunder styresignal SKM2021.105.SKTST om Storbritanniens udtræden af EU den 1. januar 2021 (C.C.6.9.1)
 • Fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet den 1. marts 2015 eller senere (C.C.6.9.2)
 • Fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet før den 1. marts 2015 (C.C.6.9.3)
 • Henstand med betaling af exitskat efter KSL § 10 (C.C.6.9.4)
 • Overgangsordning. Valg af henstand med betaling af exitskat beregnet før 1. marts 2015 (C.C.6.9.5)

Se også

 • C.C.5.2.13.6 Ophør af skattepligt om de særlige regler for exitskat for personer, der anvender virksomhedsordningen.

 • C.H.2.1.11.7 Fraflytterbeskatning om exitbeskatning af fortjenester, der er genanbragt i udenlandsk fast ejendom

 • C.H.2.1.11.8 Henstand med betaling fraflytterskat om henstand med beskatning af fortjenester, der er genanbragt i udenlandsk fast ejendom

 • C.H.2.1.23 Beskatning af udenlandske ejendomme ved fraflytning

 • C.B.2.14.2 om fraflytningsbeskatning af personers aktier (ABL § 38)

 • C.A.5.17.2.3.5 om beskatning af medarbejderes købe- og tegningsretter til aktier (LL § 28
 • C.B.1.9.2 om exitbeskatning af fordringer og finansielle kontrakter ejet af personer (KGL § 37)

 • C.F.1.6.4 Fraflytningsbeskatning ved skattepligtens ophør.

Om exitbeskatning af selskaber mv., se SEL § 5 (ophørende selskab) og SEL § 8 (aktiver, der flyttes til driftssted i anden stat mv.).