Dato for udgivelse
23 feb 2015 15:24
SKM-nummer
SKM2015.143.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
12-0174590
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Moms, delvis, fradragsret, opgørelse, omsætning, pengeinstitut, realkreditinstitut, genoptagelse
Resumé

SKAT præciserer under henvisning til styresignal SKM2015.120.SKAT, at der indrømmes ekstraordinær genoptagelse til de virksomheder, der vil bruge de nye regler i momslovens § 37, stk. 7, for kalenderåret 2012 i sin helhed.

Hjemmel

 Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23/02/2011 (Skatteforvaltningsloven)

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1 og 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit A.A.8.3.2.

I styresignal SKM2015.120.SKAT om retningslinjer for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, fremgår det af punkt 4. Virkningstidspunkt, at:

"De nye regler i momslovens § 37, stk. 7, har virkning fra den 1. april 2012. De afløser som nævnt i pkt. 2.2 de indtil da gældende regler om momsgodtgørelse. Forsikringsvirksomhederne kan dog, hvis de afstår fra godtgørelse for 1. kvartal 2012, vælge i stedet at bruge de nye regler for kalenderåret 2012 i sin helhed."

Det skal i den forbindelse præciseres, at SKAT vil indrømme ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, til de virksomheder, der vælger at bruge de nye regler for kalenderåret 2012 i sin helhed.

Reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, regnes fra offentliggørelsen af SKM2015.120.SKAT den 13. februar 2015.