Dato for udgivelse
17 Feb 2015 11:04
Til
virksomheder beskæftiget med Motorregistret
Sagsnummer
14-0621899
Resumé

Næste release 2.11 til Motorregistret er planlagt til den 25. marts 2015.


Næste release 2.11 til Motorregistret er planlagt til at gå i drift med virkning fra og med den 25. marts 2015.

Ændringerne omfatter bl.a. følgende:

Ændring

Indhold

ÆA 398

Advarsel ved registrering til mindreårige.

Det sikres at brugeren er bevidst om, at der bliver indregistreret til mindreårige hvis dette er tilfældet. Hvis køretøjet er en knallert er aldersgrænsen 16 år ellers er grænsen 18 år.

ÆA 471

Ved indregistrering af køretøjer, vil nummerpladedesign blive vist inden der trykkes "godkend".

ÆA 476

Pladeoperatører skal kunne se kvittering for modtagne plader i meddelelsesarkivet

ÆA 530

Bedre styring af historiske plader.

Det bliver muligt at bestille ny historisk nummerplade, for køretøj der allerede er registreret som historisk køretøj eller allerede har en godkendt bestilling af historisk nummerplade. Flowet "Pladeskift uden syn" vil således tillade, at der kan fremsøges et køretøj, der allerede er registreret med historisk nummerplade, samt at der kan skiftes til et andet historisk pladesæt.

I flowet for godkendelse af historisk nummerplade, tilføjes felter for tlf. og email i området for visning af information om pladebestiller.

ÆA 562

Mulighed for søgning på CVR nr. uden p-nummer i Vis fordringer, således at det også er muligt, at søge alle fordringer frem alene på CVR-nummeret.

ÆA 703

Bedre visualisering af "tilføj leasingaftale" ved at kræve et aktivt valg: "Tilføj leasingaftale" / "Tilføj ikke leasingaftale".

Derved sikres at brugeren ved registrering af køretøj med leasing har valgt og tilføjet leasingaftalen på ejerbrugerfanen.

Herved undgås, at brugeren glemmer at tilknytte en leasingaftale med den konsekvens, at der debiteres fuld afgift af køretøjet.

ÆA 732

Tilladelse til synsfri sammenkobling uden syn.
Reparatør/værksted må kun erklære Synsfri sammenkobling for biler med en (tilladt) totalvægt på højst 3.500 kg.

Erklæring om synsfri sammenkobling, som autovirksomheder (i rollen "Reparatør") giver, bliver udvidet til også at indbefatte Vogntogsvægten.

Reparatøren kan kun sætte en værdi i Vogntogsvægt, hvis der ikke allerede står en værdi i feltet. Hvis der står en værdi, er feltet "låst".

ÆA 738

Tydeliggørelse af felter ved Toldsyn for varebiler med 30% afgift.

Ved oprettelse af varebil med 30 % afgift kontrolleres, om køretøjets tilladte totalvægt overstiger 2.500 kg.

Afkrydsning m/u siderude på skærmbilledet tilrettes således at der står den fulde tekst: Uden siderude i (varerum) bag førersædet i bilens venstre side.

ÆA 739

Toldsynsfradrag på 60 kr. ved leasingaftaler.

Fradrag for Toldsyn (for brugte importerede biler) skal ske, før der beregnes forholdsmæssig afgift.

ÆA 741

Adgang til at blokere køretøjer (Trafikstyrelsen).

Trafikstyrelsen får adgang til at blokere et køretøj i DMR - 'Låst af Trafikstyrelsen'.

ÆA 742

Adgang til at indkalde køretøjer til syn (Trafikstyrelsen).

Trafikstyrelsen får adgang til at kunne indkalde køretøjer til syn.
Syn fanen på Vis køretøj skal liste årsager til indkaldelse.
Kun for brugere med rollen SKAT, Politi eller Syn.

ÆA 743

Ændring i synsindkaldelsesvarsel fra 35 dage til 21 dage (Trafikstyrelsen).

TSTYR ønsker at "ESSynIndkaldelseErindringListeModtag_ERINDRING_A"
skal trækkes efter 21 dage i stedet for efter 35 dage.

ÆA 744

Gammelt selskabsnummer skal medsendes på alle forsikringsafgange.

Når der foretages et selskabsskifte, bliver forsikringsselskabs id og navn ikke tilføjet på afgang notifikation. Dette bliver nu ændret, så både nyt og gammelt forsikringsselskabs id og navn er med på både tilgange og afgange.

ÆA 745

Tilgang modtaget efter anmodning - efter nedbrud skal ikke have fejlmarkering.

ÆA 748

Betalingsfrist skal være en gyldig bankdag.

ÆA 764

Alle steder, hvor der gives en tilladelse, vil der fremover for SKAT medarbejdere stå "SKAT", for privatpersoner stå "Privatperson" og for andre stå  CVR-nummeret på den virksomhed, der har givet tilladelsen, fx ved tilladelse til genihugning af stelnummer.

ÆA 765

Blokerede køretøjer skal ikke kunne sættes på månedsangivelse eksport.

ÆA 766

Det skal være muligt at opkræve partikelafgift for dieseldrevne autocampere/stor personbil.

ÆA 767

Ændringen sikrer, at funktionen "Rediger køretøj på månedsangivelse"  henter den seneste månedsangivelse, et køretøj optræder på.

ÆA 771

Synsfri sammenkobling skal kunne angives i forbindelse med oprettelse af påhængskøretøjer via B2B løsning. Gælder "USKøretøjCoCOpret".

Der er tale om skemaændringer der er bagud kompatible, og de implementeres således, at de importører, der skal bruge dem, kan hente ændringerne og øvrige brugere kan undlade dette. Dvs. de kan fortsætte med deres nuværende implementeringer af servicekaldet.

Forsikringsselskaber  - B2B

Når release 2.11 er implementeret og kører stabilt, ændres batch opsætningen for forsikringsselskaber, så indlæsningen af transaktioner foretages 10 ad gangen i modsætning til i dag, hvor der indlæses 1 ad gangen. Forsikringsselskaberne skal ikke foretage ændringer i egne systemer. Ændringen er udelukkende af performancehensyn - og skulle det vise sig, at ændringen medfører problemer i forbindelse med overførsler, rulles ændringen tilbage.

Yderligere ændringer til Motorregistret

Som følge af at der for tiden kører et drifts- og vedligeholdelsesudbud på Motorregistret, vil arbejdet med yderligere ændringer af Motorregistret først kunne fortsætte, når udbuddet er gennemført (i efteråret 2015).