Dato for udgivelse
29 jan 2015 14:48
SKM-nummer
SKM2015.78.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-0337100
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, ændret benyttelseskode, ejendomsværdi- og grundværdi uændret
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1.10.2007 med henblik på at ændre benyttelseskoden. Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet.

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 2, Lov om kommunal ejendomsskat § 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.3.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen om ekstraordinær genoptagelse for Skatterådet med henblik på at få ændret benyttelseskoden.

Skatterådet genoptager ekstraordinært vurderingen pr. 1. oktober 2007 og ændrer vurderingen således.

Benyttelseskode 13 " Anden vurdering" ændres til benyttelseskode 17 "Ubebygget landbrugslod.

Grundværdi, omberegnet grundværdi og ejendomsværdi er uændret.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra 26. januar 2009.