Indhold 

Dette afsnit handler om investering af midlerne i LD-opsparing.

De opsparede beløb bliver af Lønmodtagernes Dyrtidsfond investeret efter reglerne i lov om lønmodtagernes Dyrtidsfond, Kapitel 4, §§ 6-7.

Lønmodtagerne har mulighed for at vælge, at andele af deres LD-opsparing placeres i forskellige investeringspuljer, som er sammensat og oprettet af Lønmodtagernes Dyrtidsfond.