Indhold

Dette afsnit handler om, hvad en LD-opsparing er og hvem der har en LD-opsparing

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en LD-opsparing?
  • Hvem har LD-opsparing? 

Hvad er en LD-opsparing

En LD-opsparing er en "tvungen" opsparingsordning, der giver lønmodtageren ret til at få udbetalt en samlet sum, når lønmodtageren er fyldt 60. år.

Reglerne for LD-opsparinger og for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der varetager forvaltningen og udbetaling af LD-opsparinger findes i LBK 1109 af 9. oktober 2014 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond med senere ændringer.

Indeståendet på en LD-opsparing stammer fra statens indbetalinger af visse dyrtidsportioner i perioden 1. september 1977- 31. december 1979, der tilkom den enkelte lønmodtager.
Disse dyrtidsportioner kaldes også "indefrosne" dyrtidsportioner, fordi de ikke blev udbetalt til lønmodtagerne, men i stedet skulle indsættes på en opsparing i ATP. Opsparingerne blev efterfølgende udskilt fra ATP og blev overført til forvaltning i den ved lov nr. 7 af 9. januar 1980 nyoprettede Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Indeståendet består for den enkelte lønmodtager af de dyrtidsportioner, den enkelte lønmodtager havde ret til som følge af sin beskæftigelsesgrad i perioden 1. september 1977 - 31. december 1979, og størrelsen af det indbetalte beløb kan derfor variere fra lønmodtager til lønmodtager.

For en lønmodtager med fuld beskæftigelse i den nævnte periode udgør indbetalingen i alt kr. 4.368 kr.

Hvem har en LD-opsparing?

Lønmodtagere, der pga. beskæftigelse i perioden 1. september 1977 - 31. december 1979, havde ret til at modtage dyrtidsportioner til indsættelse i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og som endnu ikke har kunnet få eller ønsket at få sin LD-opsparingen udbetalt.

Bemærk

Ud over dyrtidsportionerne kan der ikke indbetales beløb på opsparingen.