Som følge af indførelsen af EU-toldkodeksen er reglerne om frilagre ophævet. Se lov nr. 322 af 5. april 2016, § 2.