Indhold

Afsnittet handler om reglerne for oplæggelse i Københavns Frihavn eller på et afgiftsoplag.

Afsnittet indeholder:

Se også

For en beskrivelse af de øvrige toldordninger, se også:

  • Afsnit F.A.20 om Ekstern EU-forsendelse, ekstern forsendelse gennemført via TIR-ordningen samt Intern EU-forsendelse

  • Afsnit F.A.21 om toldoplag

  • Afsnit F.A.23.3 om midlertidig indførsel med fuldstændig toldfritagelse

  • Afsnit F.A.25 om aktiv forædling

  • Afsnit F.A.33.5 om midlertidig opbevaring (se evt. tillige F.A.16.1).