Dato for udgivelse
22 jan 2015 13:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 jan 2015 13:00
SKM-nummer
SKM2015.54.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-0047227
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Politikker og retningslinier
Emneord
Anmeldelser, indsigt, anonymitet, oplysningspligt
Resumé

SKAT præciserer retningslinjerne i forbindelse med anmeldelser, herunder anmeldelser hvor anmelder ønsker at være anonym.

Reference(r)

Persondataloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.6.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.6.1.2.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.7.4.10.

Redaktionelle noter

Denne ophæves af SKM2016.123.SKAT

Denne ophæver SKM2014.573.SKAT

SKAT modtager løbende anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen.

Der gælder følgende retningslinjer: 

SKAT kan ikke give anonymitet, når der modtages telefoniske eller skriftlige anmeldelser, hvor anmelderen oplyser sit navn, men samtidig tilkendegiver, at vedkommende ønsker at være anonym. Det samme gælder anonyme telefoniske eller skriftlige anmeldelser, hvor der foreligger forhold eller omstændigheder, der gør, at anmelder kan identificeres.

Når SKAT modtager en anmeldelse

Der findes hverken i persondataloven eller anden lovgivning regler om, at en anmeldelse skal indeholde identifikationsoplysninger om anmelder. Anmelder kan derfor vælge, om vedkommende vil oplyse sit navn og adresse eller være anonym.

Anmeldelse kan ske til SKAT ved brev, telefon, mail og digitalt via blanket på www.skat.dk. Det gælder også anonym anmeldelse.

Når SKAT modtager en anmeldelse på telefon, og anmelderen oplyser eget navn, men ønsker at være anonym, skal SKAT gøre anmelderen opmærksom på, at SKAT har notatpligt. Det betyder, at SKAT skal notere indholdet af de mundtlige oplysninger, herunder navnet på den, der giver SKAT oplysningerne. 

Når SKAT modtager en anmeldelse ved brev, digitalt via www.skat.dk eller e-mail - med tilsvarende oplysninger om anmelders navn mv. og ønske om anonymitet - skal dokumentet scannes og/eller journaliseres som helhed. Det betyder, at både identifikationsoplysninger og oplysninger om ønsket anonymitet vil være registreret hos SKAT.

Alle sådanne registrerede oplysninger vil være omfattet af persondatalovens regler om indsigt og forvaltningslovens regler om partsaktindsigt for den anmeldte.

Retningslinjerne gælder fra offentliggørelsen af styresignalet.

Samtidig ophæves SKM2014.573.SKAT