Dato for udgivelse
09 jan 2015 10:25
SKM-nummer
SKM2015.25.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-0042774
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi, omberegnet grundværdi, ubebygget areal
Resumé

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og ændrer vurderingen således:

1. oktober 2004:

Ejendomsværdi: 4.675.100 kr. ændret til 22.800 kr.
Grundværdi:   4.675.100 kr. ændret til 22.800 kr.
Omberegnet grundværdi: 3.427.500 kr. ændret til 16.000 kr.

                           

                    

  

 

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.

 

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 6, § 9, § 13 og § 33 stk. 18.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit A.A.8.6.

Ejendommen X har på vurderingstidspunktet 1. oktober 2004 et matrikulært areal på 2.285 m2 og er

ubebygget. I henhold til lokalplan kan den ikke bebygges.

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 vurderes ejendommen som om, den kan bebygges:
Ejendomsværdi:   4.675.100 kr.
Grundværdi: 4.675.100 kr.
Grundværdi specifikation:
2.285 m2 * 60% á 3.410 kr. = 4.675.110 kr.
Omberegnet grundværdi i 2001-niveau:  3.427.500 kr.
Grundværdi specifikation:
2.285 m2 * 60% á 2.500 kr. = 3.427.500 kr.
Da ejendommen ikke kan bebygges, burde den have været vurderet således (som grønt område):
Ejendomsværdi:  22.800 kr.
Grundværdi: 22.800 kr.
Grundværdi specifikation:
2.285 m2 á 10 kr. = 22.850 kr.
Omberegnet grundværdi i 2001-niveau:  16.000 kr.
Grundværdi specifikation:
2.285 m2 á 7 kr. = 16.000 kr.

Skatterådet har efter indstilling fra SKAT ændret vurderingen pr. 1. oktober 2004 i overensstemmelse med ovenstående.

Begrundelse:

Da ejendommen ikke kan bebygges, har vurderingsmyndigheden fejlagtigt anvendt en for høj m2-pris ved ansættelsen af ejendomsværdien, grundværdien og den omberegnede grundværdi ved vurderingen pr. 1. oktober 2004.

Ændringen medfører en væsentlig nedsættelse af vurderingen pr. 1. oktober 2004.

Skattemæssig virkning:

Da ejer har anmodet om ekstraordinær genoptagelse den 12. december 2012, har Skatterådet givet afgørelsen skattemæssig virkning fra og med den 12. december 2009.