Indhold

Dette afsnit handler om beregning af AM-bidrag.

Arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidraget) udgør 8 pct. af grundlaget for AM-bidraget. Se AMBL § 1.

Grundlaget for AM-bidraget for lønmodtagere er opregnet i AMBL §§ 2 og 3 og i AMBL §§ 4-6 for selvstændigt erhvervsdrivende.

Se også afsnit C.A.12 og C.C.8 for en nærmere beskrivelse af AM-bidraget.