Indhold

Dette afsnit handler om frikort.

Afsnittet indeholder:

  • Udstedelse af frikort

  • Lønindeholdelse

  • Opdatering af frikort samt skatte- og bikort uden fradragsbeløb

Udstedelse af frikort

Skatteforvaltningen kan med fremtidig virkning bestemme, at der ikke skal indeholdes skat i A-indkomst, som den skattepligtige oppebærer. Skatteforvaltningen laver i så fald et frikort.

Skatteforvaltningen kan kun bestemme, at der ikke skal indeholdes skat i A-indkomsten, når omstændighederne i det enkelte tilfælde taler derfor, således når det er åbenbart, at den skattepligtiges indkomst ikke vil blive så stor, at han skal svare de skatter, som er nævnt i KSL § 40, bortset fra AM-bidrag.

Bestemmelsen kan begrænses til at angå en vis A-indkomst eller A-indkomst, som udbetales eller godskrives i en vis periode eller indtil et vist maksimalbeløb.

Se KSL § 48, stk. 7.

Lønindeholdelse

Hvis der skal foretages lønindeholdelse efter reglerne i INDOG § 10, udsteder Skatteforvaltningen i stedet skattekort og bikort uden fradragsbeløb og med en indeholdelsesprocent svarende til indeholdelsesprocenten efter INDOG § 10 . Se KSL § 48, stk. 7.

Opdatering af frikort samt skatte- og bikort uden fradragsbeløb

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om opdatering af frikort og af skattekort og bikort uden fradragsbeløb. Se KSL § 48, stk. 7. Reglerne findes i KSLBek § 14.