Dato for udgivelse
08 jan 2015 13:08
SKM-nummer
SKM2015.23.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-0039655
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ekstraordinær genoptagelse af fradrag i grundværdien for forbedringer
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003, 1. oktober 2004, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 med henblik på at ansætte korrekt fradrag i grundværdien for forbedringer. SKAT har ved en fejl ikke forhøjet fradrag i grundværdien for forbedringer, selvom SKAT i 2005 internt besluttede at forhøje fradrag i grundværdien for forbedringer.

Hjemmel

Vurderingsloven

Reference(r)

Vurderingsloven §§ 17 og 18. Ophævet pr. 1. januar 2013.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.3.2.

Ejer har d. 28. december 2010 anmodet om genoptagelse af fradrag i grundværdien for forbedringer.

I forbindelse med behandling af genoptagelsessag i 2012, blev SKAT opmærksom på at der allerede i 2005 var udregnet et fradrag i grundværdien for forbedringer. Dette var udregnet i forbindelse med færdiggørelse af udstykningen. Fradraget blev imidlertid kun ansat på de nyeste ejendomme. De ældre ejendomme fik ved en fejl ikke deres nye fradrag ansat i vurderingen.

Fradraget burde have været ændret fra 60.000 kr. til 171.400 kr. med startår i 2003.

Der er tale om en væsentlig ændring.

Skatterådet har på den baggrund ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne fra 1. januar 2003 til 2006 og har ændret vurderingerne på følgende måde:

Grundværdi 1. januar 2003 238.500 kr.
Nuværende fradrag for forbedringer  0 kr.
Ansat fradrag efter forhøjelse   171.400 kr.
Grundværdi 1. januar 2003 efter fradrag

67.100 kr.

 

Grundværdi 1. oktober 2003 238.500 kr.
Nuværende fradrag for forbedringer 60.000kr.
Ansat fradrag efter forhøjelse 171.400 kr.
Grundværdi 1. oktober 2003 efter fradrag 67.100 kr.
 
Grundværdi 1. oktober 2004 238.500 kr.
Nuværende fradrag for forbedringer 60.000kr.
Ansat fradrag efter forhøjelse 171.400 kr.
Grundværdi 1. oktober 2004 efter fradrag 67.100 kr.
 
Grundværdi 1. oktober 2005 238.500 kr.
Nuværende fradrag for forbedringer  60.000kr.
Ansat fradrag efter forhøjelse 171.400 kr.
Grundværdi 1. oktober 2005 efter fradrag 67.100 kr.
 
Grundværdi 1. oktober 2006 238.500 kr.
Nuværende fradrag for forbedringer 60.000 kr.
Ansat fradrag efter forhøjelse 171.400 kr.
Grundværdi 1. oktober 2006 efter fradrag  67.100 kr.

Ændringerne blev givet skattemæssig virkning fra og med 1. januar 2004.