Dato for udgivelse
07 Jan 2015 12:53
SKM-nummer
SKM2015.16.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0214276
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, fradrag for forbedring
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2007 med henblik på at få ansat et fradrag for forbedring

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 17
Vurderingsloven § 18

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 afsnit H.A.3.3.

Vurderingsmyndigheden er blevet gjort opmærksom på, at der ikke er ansat fradrag for forbedringer på ejendommen A, i lighed med andre ejendomme i bebyggelsen.

Ejendommen som er en ejerlejlighed til beboelse er vurderet første gang pr. 1. oktober 2006.

Bebyggelsen, hvor lejligheden er beliggende i, består af 2 bygninger. Begge bygninger er opført i 2006.

Samtlige lejligheder i bygning 1 har i forbindelse med vurderingen pr. 1. oktober 2007 fået ansat et foreløbigt fradrag for forbedring på 50.000 kr. med start år i 2007.

På grund af en fejl har lejlighederne i bygning 2 ikke fået ansat et fradrag for forbedringer ved vurderingen pr. 1. oktober 2007. Samtlige lejligheder har ved vurderingen pr. 1. oktober 2011 fået et fradrag for forbedring på 50.000 kr. med start år i 2007.

SKAT har efter ejernes anmodning ordinær genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2007 for en del ejerlejligheder i bygning 2 med henblik på at få ansat et fradrag for forbedringer.

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007 og ændrer vurderingen således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007:

Fradrag for forbedringer ikke ansat ændres til 50.000 kr. med start år 2007.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 12. juli 2009 for så vidt angår beregningen af grundskyld.