Dato for udgivelse
08 Jan 2015 10:19
SKM-nummer
SKM2015.21.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0213507
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering – Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdien
Resumé

Skatterådet har ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 ansat værdien af et fællesareal til 0 kr

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven - LBK nr. 175 af 23. februar 2011, § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18. september 2012, om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven, § 3, stk. 10.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3, jf. § 3, stk. 10

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.3.

Et særskilt udmatrikulerede areal er i henhold til lokalplanen udlagt som fællesareal for en række byggegrunde. Fællesarealet kan ikke sælges i fri handel og bør værdiansættes til 0 kr., da det ikke har nogen selvstændig handelsværdi.

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 og ændrer grundværdien til 0 kr.

Ændringen får skattemæssig virkning for betalte ejendomsskatter fra og med 1. januar 2007.