Dato for udgivelse
07 Jan 2015 08:53
SKM-nummer
SKM2015.7.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-5262363
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse af anslået årsleje og kapitaliseringsfaktor
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1.10.2006 med henblik på at nedsætte ejendomsværdien. Nedsættelsen skyldes, at fastsættelsen af den årlige leje og lejefaktor har været for høj.

Hjemmel

Vurderingsloven

Reference(r)

Vurderingsloven § 6,
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.2.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.3.

Ejers repræsentant har anmodet om at ejendomsværdien for vurderingerne 2004-2007 bliver genoptaget og nedsat. Anmodningen er begrundet i at Vurderingsankenævnet har nedsat vurderingen pr. 1.oktober 2008 med 40 % fra 28.500.000 kr. til 17.100.000 kr.                                   

Den anslåede årsleje og lejefaktoren har været væsentligt for høj.

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og ændrer vurderingen således:

 Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi  21.900.000 kr. ændres til 13.000.000 kr.
Grundværdi   1.067.500 kr. uændret
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi   20.832.500 kr. ændres til 11.932.500 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra 15. april 2008.