Når en spiludbyder har fået en tilladelse til at udbyde spil i Danmark, må spiludbyderen også markedsføre sine spil i Danmark. Markedsføring af spil skal overholde bestemmelserne i spillelovgivningen og dansk rets øvrige regler, herunder markedsføringsloven.

Reglerne i spilleloven er blandt andet indrettet for at forebygge, at spillere vildledes til at tro, at chancerne for at vinde en økonomisk gevinst er større, end de i realiteten er. Se SPILL § 36, stk. 1, nr. 1. Tilladelsesindehaver skal derfor ved markedsføringen og udbuddet af sit spil oplyse spilleren om spillet og spiludbyderen, inden spilleren deltager i dette spil.

Tilladelsesindehaver har pligt til at give spillerne og myndighederne ovenstående oplysninger. Se SPILL § 33. Efter denne bestemmelse skal tilladelsesindehaveren gøre alle såkaldte "relevante oplysninger om spillet, herunder spilleregler, lettilgængelige for spilleren og myndighederne". For gevinstgivende spilleautomater i spillehaller kan dette for eksempel ske ved at sætte et synligt skilt op med spillereglerne ved indgangen til spillehallen.

Hvis der er tale om et onlinespil, skal oplysninger om spilleregler findes på hjemmesiden, og i butikken hvor spillet sælges, hvis der er tale om landbaserede spil.

Tilladelsesindehavere med tilladelse til at udbyde onlinekasino, online væddemål og landbaserede kasino skal også ved markedsføring af spil oplyse om aldersgrænse for spillet, Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil og muligheden for selvudelukkelse i registret over frivillig udelukkede spillere.

Tilladelsesindehavere med tilladelse til at udbyde landbaserede væddemål og gevinstgivende spilleautomater skal også ved markedsføring af spil oplyse om aldersgrænse for spillet og Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil.

Det gælder endvidere, at Spillemyndighedens mærke skal anvendes.

Mere om begrebet "relevante oplysninger"

Hvilke oplysninger, der må anses for "relevante" efter SPILL § 33, vil afhænge af en konkret vurdering, hvor der blandt andet også tages hensyn til hvilken type spil der er udbudt.

Nedenfor ses eksempler på oplysninger, som ofte vil være "relevante":

 • Alle omkostninger ved deltagelse ­(gebyr, post, fragt, telekommunikation mv.)
 • Værdien af samlede gevinster (markedsværdi)
 • Hvor og hvornår vinderne bliver offentliggjort
 • Anvendte udbetalingsprocenter
 • Start- og slutdato for deltagelse
 • Udtrækningsproceduren der anvendes til at finde vinderne
 • Hvordan gevinsterne bliver udleveret til vinderne
 • Frist for hvornår krav på gevinster bliver forældede
 • Tilladelsesindehaverens navn og den fysiske adresse, hvor tilladelsesindehaveren har etableret e-post-adresse og eventuelt postadresse og andre oplysninger om tilladelsesindehaveren, som gør det muligt at kontakte og kommunikere med tilladelsesindehaveren
 • CVR-nummeret, hvis tilladelsesindehaveren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister
 • Hvordan spilleren kan klage til tilladelsesindehaveren
 • Dato for tilladelse til at udbyde spil.