Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår sikkerhed kan anvendes til dækning af krav på skattekontoen.

Sikkerhed, der er stillet efter OPKL § 11, kan anvendes til dækning af en debetsaldo på skattekontoen, uanset hvilke krav, der indgår i debetsaldoen. Se OPKL § 16 d, stk. 1.

Sikkerhed, der er stillet efter andre love end OPKL, kan kun anvendes til dækning af en debetsaldo på skattekontoen for det eller de krav, som sikkerheden vedrører. Se OPKL § 16 d, stk. 2.