Indhold

Dette afsnit handler om de muligheder for indgreb, sanktioner mv., som Spillemyndigheden råder over i forbindelse med håndhævelsen af spillelovgivningen.

Afsnittet indeholder:

  • Kontrol og straf (J.A.19.1)
  • Tilbagekaldelse (J.A.19.2)
  • Udtræden af bestyrelse og direktion (J.A.19.3)
  • Foranstaltninger til beskyttelse af det lovlige spilmarked (J.A.19.4)