Regel

En tilladelsesindehaver skal have en modregningsfri konto i et pengeinstitut mv., som holdes adskilt fra tilladelsesindehaverens egne midler, og som kun tilladelsesindehaveren har rådighed over.

Midlerne på kontoen kan kun udbetales til spillerne og kan ikke anvendes til dækning af krav mod tilladelsesindehaveren. Midlerne skal være sikret i tilfælde af insolvens hos tilladelsesindehaveren. Det er muligt for tilladelsesindehaveren, at lade en anden part administrere udbetalingen af midler på tilladelsesindehaverens vegne. Det forudsætter dog at det er tilrettelagt en måde, hvor midlerne på den modregningsfri konto ikke indgår i den anden juridiske enheds driftsmidler og kun udbetales, når tilladelsesindehaveren instruerer herom.

Midlerne skal til enhver tid svare til det samlede beløb, der står på spillerens spilkonti. Dvs. at det ikke er muligt, at holde kontoen overfinansieret og derved undgå daglige opdateringer.

Se BEK nr. 1274/2019 § 11.

Beløbets størrelse

En gang i døgnet skal tilladelsesindehaver opdatere beløbet på den modregningsfri konto, så det stemmer overens med spillernes indeståender. Opdatering skal ske alle ugens dage, også weekend- og helligdage.

Ansøgeren skal tilrettelægge sin proces, så det er muligt at dokumentere, at overførslerne sker på daglig basis.