Spillemyndigheden stiller en række generelle krav til udformningen af tilladelsesindehavers hjemmeside.

De oplysninger som tilladelsesindehaver efter loven skal give til spillerne, skal være på dansk på hjemmesiden. Al anden kommunikation skal kunne foregå på dansk, men er ikke begrænset hertil.

Se BEK 1274/2019 § 14.

Afsnittet indeholder