Hovedregel

Som hovedregel kan kasinoet afholde turneringer uden forudgående anmeldelse eller ansøgning til Spillemyndigheden.

Undtagelse nr. 1

Som en undtagelse hertil skal kasinoet søge Spillemyndigheden om tilladelse, hvis kasinoet ønsker at afvikle turneringer i nærtstående lokale, da dette er en undtagelse til bestemmelsen om, at kasinoet skal udgøre et sammenhængende entréområde. Spillemyndigheden kan tillade, at der i særlige, enkeltstående tilfælde afholdes turneringer i et nærtstående lokale.

Se BEK nr. 1290/2019 § 42.

Definition af nærtstående lokale

Det vil altid bero på en konkret vurdering, om Spillemyndigheden kan give tilladelse til afholdelse af turneringer i et nærtstående lokale. Det er i den forbindelse vigtigt at fastslå, at Spillemyndigheden ikke har beføjelse til at meddele tilladelse til afholdelse af cash games i et nærtstående lokale.

Et nærtstående lokale kan defineres, som et lokale, der ligger ved siden af eller lige over/under eller i forlængelse af et kasino. Er to lokaler for eksempel forbundet via en vindeltrappe vil disse således, uanset niveauforskel, blive betragtet som nærtstående.

Vilkår i tilknytning til en tilladelse

Giver Spillemyndigheden tilladelse til afholdelse af turneringer i et nærtstående lokale, vil det i så fald blive meddelt på følgende vilkår:

  • Afviklingen af spil på spillebordene i kasinoet og i det nærtstående lokale sker i overensstemmelse med de af Spillemyndigheden godkendte spilleregler for poker.
  • Indgang til og udgang fra det nærtstående lokale skal ske udelukkende via kasinoet.
  • Alle indbetalinger og præmieudbetalinger skal foregå i kassen i selve kasinoet.
  • Spilleloven og kasinobekendtgørelsens regler, herunder reglerne om registrering af spillere, optælling af spilleborde og elektronisk overvågning skal overholdes.

Spillemyndigheden kan fastsætte yderligere vilkår for afholdelse af turneringen.

►◄

Undtagelse nr. 2

En anden undtagelse gælder for turneringer, der afholdes af kasinoer i fællesskab, og afholdelse af turneringer, som er en del af en række internationale turneringer. Disse turneringer skal anmeldes skriftligt til Spillemyndigheden senest 4 uger inden afholdelsen af turneringerne.

Se BEK nr. 1290/2019 § 43.