Dato for udgivelse
20 nov 2014 15:10
SKM-nummer
SKM2014.789.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-0095246
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
fri bil, beskatning,
Resumé

Klageren, der var hovedaktionær såvel som direktør i et selskab, havde for så vidt angår 2 biler stillet til rådighed af selskabet, i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at bilerne ikke havde været stillet til rådighed for privat kørsel. For så vidt angår en tredje bil, fandtes det ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at bilen ikke havde været til rådighed eller havde været anvendt privat af klageren. 

 

Reference(r)

Ligningsloven § 16
Skatteforvaltningsloven § 26

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit - C.A.14.1.4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit C.A.14.1.11

Sagens emne
Hvorvidt der skal ske beskatning af værdi af fri bil i medfør af ligningslovens § 16, stk. 4.

Klagepunkt

Selvangivet

Ankenævnets afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

2007:

Fri bil jf. LL 16, stk. 4

0 kr.

86.533 kr.

0 kr.

0 kr.

2008:

Fri bil, jf. LL 16, stk. 4

0 kr.

129.800 kr.

0 kr.

0 kr.

2009:

Fri bil, jf. LL 16, stk. 4

0 kr.

129.800 kr.

0 kr.

0 kr.

2010:

Fri bil, jf. LL 16, stk. 4

6.729 kr.

136.647 kr.

6.729 kr.

40.625 kr.

Faktiske oplysninger
Klageren er hovedaktionær og direktør i H1 A/S, (herefter selskabet). Selskabets adresse er Y1, Y2.

Selskabet leverer professionelle løsninger til forebyggelse af tryksår og klinisk behandling af allerede opståede tryksår. (...) Produkter leveres ifølge klageren til hospitaler alle 365 dage om året indenfor 2 timer efter bestilling. I tidsrummet mellem kl. 16.00 - 8.00 servicerer klageren hospitalerne, mens servicen varetages af ansatte i selskabet i dagtimerne, som har kassevogne til rådighed.

Ansættelseskontrakt og afståelseserklæring:
Ifølge ansættelseskontrakten, der er dateret 1. januar 2007, har klageren ikke bil til rådighed til privat anvendelse.

Afståelseserklæringen, der er dateret den 1. januar 2007, er skrevet på hvidt papir uden selskabets logo og er udelukkende underskrevet af klageren, (ingen stempel eller underskrift på vegne af selskabet).

Det fremgår af erklæringen, at selskabets bil kun må anvendes til formål af rent erhvervsmæssig karakter, og at den kun må anvendes til kørsel mellem hjem og arbejde i det omfang, at klageren ikke møder ind på kontoret mere end én gang pr. uge.

Privat indregistrerede biler:
Klageren har i hele perioden fra 2007 - 2010 været ejer af en Saab 900, Turbo, registreret 1. gang den 23. februar 1987. I perioden 26. oktober 2004 til 12. april 2011 har Saab 900 Turbo kørt 93.343 km. ifølge toldrapport samt SKATs sagsnotat, svarende til 14.179 km. pr. år.

I perioden 6. juli 2005 - 29. januar 2007 har Klageren tillige en bil af mærket Saab 900 SE, 1. gang indregistreret den 8. november 1996, og i perioden 10. marts 2005 - 21. april 2006 en Volkswagen Transport (varebil), registreret 1. gang 10. marts 2005.

Klagerens tidligere ægtefælle, D.H., har været ejer af en Saab 9-5 2,0 T, fra 17. august 2007 (årgang 2004). Før dette tidspunkt var bilen leaset af Selskabet, der stillede den til rådighed for D.H. I perioden 16. maj 2008 - 27. september 2011 har bilen kørt i alt ca. 47.000 km. ifølge synsrapporter, svarende til 14.100 km. om året.

I er separeret 15. februar 2010 og skilt 3. februar 2011.

Husstanden har således i perioden 1. januar 2007 - 29. januar 2007 ejet tre personbiler, i perioden fra den 29. januar 2007 - den 15. februar 2010 (separationstidspunktet) har hustanden ejet to biler, og i perioden herefter én bil.

Selskabets indregistrerede biler:
Klagen omhandler nedenstående personbiler, som alle er indregistreret til privat personkørsel. 

 

Reg. 1. gang

Tilgang

Afgang

Ejer / bruger

Honda CR-V 2,2, diesel

25/5 -07

25/5 -07

11/5 -10

Bruger

Audi A4 Cabriolet, benzin

30/7 -02

8/5 -08

3/5 -11

Ejer

Saab Sportssedan, benzin

 3/5 -10

3/5 -10

 20/3 -12

Bruger

Der er ført kørselsregnskab for de omhandlede biler.

Tanken i personbilen Audi A4 Cabriolet kan rumme 70 liter benzin, tanken i personbilen Saab Sportssedan kan rumme 61 liter og tanken i varebilen Honda Stream 2,0 kan rumme 55 liter.

Selskabet har i perioden 2007 - 2010 endvidere ejet / rådet over to - tre varebiler indregistreret til udelukkende erhvervsmæssig kørsel.

Honda CR-V 2,2
Der ligger kørebog for perioden 31. maj 2007 til 30. april 2010. Af denne fremgår datoen, kilometertæller ved dagens start, kilometertæller ved dagens afslutning og som bestemmelsessted er anført et bynavn uden adresse eller lignende, mens enkelte er udfyldt med "vask" eller "revisor".

Ved SKATs gennemgang af indsendte grundbilag sammenholdt med det indsendte kilometerregnskab er følgende konstateret:

5/10 2007
Faktura af 18. oktober 2007 fra Honda, Y3 i Y2, hvoraf fremgår, at bilens tank tømmes for benzin, udskiftning af dieselfilter samt påfyldning af diesel + diverse materialer med ordredato den 5. oktober 2007 vedrørende Honda 2,2, og at kilometertælleren den 5. oktober 2007 udviste 9.972 km.

Af indsendt kilometerregnskab fremgår den 5. oktober 2007, at bestemmelsesstedet er Y4 og at kilometertælleren udviste 9.580 ved start og 9.731 ved afslutning. En difference på mellem - 241 km. og - 392 km. i forhold til værkstedsregningen.

21/2 2008
Faktura af 21. februar 2008 fra G1 ApS i Y5, som ligger knapt 35 km fra selskabets adresse, hvoraf fremgår, at Honda har været til serviceeftersyn, olieskift og smøring mv. og at kilometertælleren udviste 21.000 km.

Ifølge indsendt kilometerregnskab har bilen ikke været ude at køre den 21. februar 2008. Derimod har bilen ifølge kilometerregnskabet været ude at køre den 19. februar 2008 med bestemmelsessted "Y5", hvor kilometertælleren udviste 24.119 km ved dagens start og 24.184 km. ved dagens afslutning. En difference på mellem + 3.119 km. og + 3.184 km. i forhold til værkstedsregningen.

Mellem mekanikeren i Y5 og selskabets adresse er der 70 - 80 km. tur / retur ifølge Google.maps.

9/6 2008
Af parkeringsafgift fremgår, at forseelsesdatoen var den 9. juni 2008, vedrørende Honda, observationstid kl. 11:28 til kl. 11:36 ved Y6 i Y7.

Af indsendt kilometerregnskab fremgår, at bilen har været ude at køre den 9. juni 2008 med bestemmelsessted Y7. Forseelsesstedet i Y6 ligger knapt 2 km fra G2 og knapt 5 km fra det nærmeste hospice.

20/2 2010
Af et rykkerbrev dateret 24. marts 2010 fremgår, at parkeringsafgift ikke ses indbetalt. Videre fremgår, at forseelsesdatoen var den 20. februar 2010, vedrørende Honda ved G2 i Y7.

Ifølge indsendt kilometerregnskab har bilen den 20. februar 2010 været 2 gange i Y4 og ikke i Y7.

Klageren har til støtte for at bilen har været anvendt i overensstemmelse med kørebogen fremlagt et giroindbetalingskort som følge af en parkeringsforseelse den 9. juni 2008, hvor bilen er observeret i tidsrummet kl. 11.28-11.36 i Y6 i Y7, nær G2, i overensstemmelse med kørebogens udvisende. 

Saab Sportssedan:
Der er fremlagt kørebog for perioden 7. maj 2010 til 30. oktober 2010. Fra 1. november 2010 har lageren lønangivet værdi af fri bil. Af det indsendte kilometerregnskab fremgår datoen, kilometertæller ved dagens start, kilometertæller ved dagens afslutning og som bestemmelsessted er anført et bynavn uden adresse eller lignende, mens enkelte er udfyldt med "vask".

Ved SKAT's gennemgang af indsendte grundbilag for indkomståret 2010 sammenholdt med det indsendte kilometerregnskab er følgende konstateret:

23/8 2010
Af værkstedsfaktura fra G3, dateret 31. august 2010 fremgår, at kilometertælleren for Saab udviste 9.044 km ved ordredato 23. august 2010, hvor arbejdet er udført, jævnfør modtaget arbejdskort fra værkstedet. Leveringsdato fremgår som den 10. august 2010.

Af indsendt kilometerregnskab fremgår, at bilens kilometertæller den 23. august 2010 ved dagens begyndelse var 10.333 km og ved dagens afslutning 10.480 km. En difference på mellem + 1.289 km. og + 1.436 km. i forhold til værkstedsregningen.

Værkstedstedsregningen vedrører blandt andet montering af træk. Af kilometerregnskabet fremgår den 10. august 2010 en kilometerstand ved dagens afslutning på 9.044 km. vedrørende "service + træk". 

1/9 2010
Ifølge fakturaspecifikation fra G4 er der den 1. september 2010 tanket 56,17 liter benzin kl. 8:24 på station Y8, Y2. Selskabets varevogn kan kun indeholde 55 liter benzin.          

Samme dato, fremgår det af faktura fra G5 A/S, at der er tanket 40,66 liter benzin (tidspunkt ukendt) på Y9 i Y2.        

Den 2. september 2010 er der tanket 67,45 liter benzin kl. kl. 16:33 på station Y10 i Y4. Ifølge fakturaspecifikation fra G4. Kun Audi A4 Cabriolet kan indeholde denne mængde benzin.            

Af indsendt kilometerregnskab fremgår, at Saab Sportssedan ikke har været ude at køre den 1. september 2010.

26/10 2010
Ifølge fakturaspecifikation fra G4 er der den 26. oktober 2010 tanket 54,81 liter benzin kl. 17:40 på station Y11 i Y2.

Den 25. oktober 2010 er der ifølge fakturaspecifikation fra G4 tanket 67,40 liter benzin kl. 14:32 på station Y11 i Y2. Kun Audi A4 Cabriolet kan indeholde denne mængde benzin.

Ifølge kilometerregnskabet har bilen kørt den 25. oktober med bestemmelsessted "Y4", men ikke den 26. oktober 2010.

Audi A4 Cabriolet:
Der er ikke ført kilometerregnskab for perioden 8. maj 2008 til 31. juli 2010, hvor det er oplyst, at klagerens tidligere ægtefælle - D.H. - benyttede bilen privat, indtil hendes ansættelsesophør i selskabet den 31. juli 2010. SKAT har forhøjet den skattepligtige indkomst hos den tidligere ægtefælle med værdi af fri bil, Audi A4, for perioden 8. maj 2008 - 31. juli 2010.

Fra 1. august 2010 er der ført kilometerregnskab indtil salget den 3. maj 2011. Af kilometerregnskabet fremgår det, at Audi A4 Cabriolet har været ude at køre som angivet nedenfor:

Dato

Km-tæller ved start

Km-tæller ved slut

Bestemmelsessted

7/8-10

61231

61270

"Y5, service depot"

3/9-10

61270

61315

"Afhentning, Y5"

12/10-10

61315

61471

"Y4"

13/10-10

61471

61509

"Depot, salg"

14/11-10

61509

61548

"Afhentning"

15/11-10

61548

61697

"Y7"

19/11-10

61697

61734

"Depot"

Ved SKAT's gennemgang af indsendte grundbilag for indkomståret 2010 fremgår det, at selskabet har tanket over 61 liter benzin ad gangen på nedenstående datoer, hvilket efter SKAT's opfattelse kun kan have været til Audi A4 Cabriolet, da det er den eneste bil, hvor tanken kan indeholde mere end 61 liter benzin ad gangen. Ifølge kilometerregnskabet har bilen ikke været ude at køre de pågældende dage.

Dato

Benzin i liter

ProKlagerenkt

Benzinselskab

Tidspunkt

6/8-10

63,36

95B

G4, Y8 i Y2

16:53

18/8-10

61,21

95B

G4, Y12 i Y2

12:32

2/9-10

67,45

95B

G4, Y10 i Y4

16:33

8/9-10

62,15

95B

G4, Y8 i Y4

14:56

22/9-10

67,82

95B

G4, Y12 i Y2

11:24

10/10-10

67,09

95B

G4, Y13

12:49

22/10-10

65,27

VPO

G4 Y5

09:58

25/10-10

67,40

95B

G4, Y11 i Y2

14:32

Af selskabets regnskabsmateriale under "øvrige driftsudgifter" for bilerne fremgår en parkeringsafgift på 590 kr. Det fremgår videre, at Audi den 15. november 2010 er observeret kl. 14:13 - 14:23 i forbindelse med en parkering ved Y14 i Y7. Y14 i Y7 ligger ca. 3 km fra G2 og over 5 km fra nærmeste Hospice.

Ifølge kørselsregnskabet har bilen været ude at køre den 15. november 2010 med bestemmelsessted "Y7".

Kørselsregnskab:
Ved møde med SKAT den 1. august 2011 har klageren oplyst, at de angivne bestemmelsessteder i kilometerregnskaberne er angivet med bynavn, da dette altid knyttede sig til byens sygehus f.eks. var Y7 lig G2 - enkelte gange kunne det være et hospice, men det var sjældent.

På SKAT's forespørgsel om oplysning om, hvor selskabets personbiler for 2006 - 2011 holder/har holdt efter arbejdstid, har selskabet i brev af 18. august 2011 oplyst, at

"Selskabets personbiler har i nævnte tidsrum, som den absolutte hovedregel, været placeret i virksomheden. Undtagelsen til hovedreglen kan have været de muligheder som ligningsloven giver, enten i forbindelse med kunderelateret arbejde eller vagtordning. Audi A4 har været placeret på Y15 i Y2 (SKAT: hovedaktionærens private adresse), da bilen jo kunne benyttes til privat kørsel jf. LL § 16, stk. 4. Audi A-4 har i perioden cirka 1. oktober til 1. maj været anbragt i depot, og således ikke været til rådighed for nogen."

På SKATs forespørgsel om oplysning om hvilke personer, som anvender/har anvendt selskabets benzin-/dieselkort og for hvilke perioder for 2006 - 2011, har selskabet i brev af 18. august 2011 oplyst, at

"Det er medarbejderne som har anvendt benzinkortene. De fleste kort har været afhængig af bilerne, men i en række tilfælde har benzinkortene fulgt medarbejderen til andre biler end den sædvanlige bil. Det er umuligt helt præcist at fastslå. I dag er benzinkortene udelukkende bilafhængige. Virksomheden anvender nu kun et benzinkortselskab."

Regnskabsmateriale:
I forbindelse med SKATs gennemgang af bilernes driftsudgifter (brændstof, vedligeholdelse /reparation og parkeringsafgifter) for 2007 - 2010, er det konstateret, at flere grundbilag enten manglede fuldstændigt eller at grundbilagene alene bestod af en betalingskvittering/-overførsel, hvoraf ydelsens art ikke fremgik.

Selskabet har i perioden 6 benzin-/dieselkort - 3 hos G4 og 3 hos G5 A/S.

Skatteankenævnets afgørelse
SKATs afgørelse stadfæstes.

Afståelseserklæring / kørselsregnskab
Nævnet finder, at afståelseserklæringen ikke har nogen værdi som dokumentation for, at selskabets personbiler ikke står til rådighed for privat kørsel. Der er i den forbindelse blandt andet lagt vægt på, at erklæringen hverken er skrevet på selskabets papir eller påført selskabets stempel.

Ankenævnet finder ligeledes, at det ikke er sandsynligt, at Klageren har perioder, hvor Klageren kun møder ind på kontoret én gang om ugen. Der er herved lagt vægt på, at Klageren er virksomhedens direktør.

Kravene til et kørselsregnskab fremgår af Den Juridiske Vejledning, afsnit C.A.5.14.1.11. For at et kørselsregnskab kan anses for fyldestgørende, skal det opfylde følgende betingelser:

 • Kørebogen skal være ført dagligt med angivelse af: 
 • kilometertællerens udvisende ved den daglige kørsels begyndelse og afslutning
 • dato for kørslen
 • den daglige kørselsfordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel
 • bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende notater, der kan dokumentere eller sandsynliggøre regnskabets rigtighed.

De kørselsregnskaber, som Klageren har udarbejdet vedrørende Honda CR-V, Saab Sportssedan og Audi A4 Cabriolet opfylder efter ankenævnets opfattelse kun delvist kravene til et kørselsregnskab, idet der som bestemmelsessteder udelukkende er angivet et eller flere bynavne, revisor, vask eller lignende. Ifølge kørebogen er al kørsel erhvervsmæssig.

Når kørselsregnskabet ikke angiver nogen adresse for hvorfra kørslen starter og hvortil der køres, men blot angiver bestemmelsesstedet med et eller flere bynavne, revisor eller lignende, så er det ikke muligt at kontrollere, om kørselsregnskabet udviser et korrekt billede af den foretagne kørsel, ligesom det ikke er muligt at kontrollere, om bilerne har været placeret på privatadressen, og hvor ofte det er sket.

Det er således ankenævnets opfattelse, at de udarbejdede kørselsregnskaber og afståelseserklæringen ikke i sig selv udelukker, at klageren har haft rådighed over selskabets personbiler i årene 2007 til 2010.

Ligeledes kan rådighed over en privat bil ikke i sig selv afkræfte den bestående formodning for privat rådighed over selskabets biler, jf. SKM2012.464.ØLR.

Personbilerne Honda CR-V, Saab Sportssedan og Audi A4 Cabriolet
Vederlagsfri benyttelse af andres rørlige eller urørlige gods er skattepligtig i medfør af statsskattelovens § 4, litra b. Er der tale om en bil, som er stillet til rådighed for privat anvendelse som led i et ansættelsesforhold, eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, sker værdiansættelsen efter ligningslovens § 16, stk. 4. Det er selve rådigheden af bilen der beskattes, og ikke omfanget af den private brug.

Hvis en hovedaktionær har råderet over en firmabil, er der en formodning for, at bilen ikke kun er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, men også for privat kørsel. Det skyldes, at der er tale om interesseforbundne parter.

Derfor skal en hovedaktionær, der ønsker at undgå beskatning af rådighed over firmabil til privat kørsel, over for ligningsmyndigheden sandsynliggøre, at han eller hun er afskåret fra at bruge bilen til privat kørsel.

Der er tale om en konkret ligningsmæssig bedømmelse, hvor dokumentationskravene kan skærpes, og der bliver derfor lagt mere vægt på nøjagtigheden af både eventuelle kørebogsregistreringer og den aftale, som parterne har indgået om, at bilen kun må bruges erhvervsmæssigt.

Som eneaktionær i selskabet påhviler det således dig at afkræfte formodningen om, at selskabets personbiler har stået til rådighed for privat brug.

Advokatfirmaet har i klageskrivelsen henvist til en række afgørelser vedrørende fri bil. Hertil kan oplyses, at flere af disse afgørelser vedrører varebiler/kassevogne, hvor SKAT har bevisbyrden for, at der er kørt privat. Disse afgørelser er derfor ikke anvendelige i nærværende sag, hvor der er tale om personbiler og hvor det er hovedaktionæren der skal godtgøre, at bilen ikke er til rådighed for privat kørsel

I forbindelse med SKAT's gennemgang af bilernes driftsudgifter er det konstateret, at flere grundbilag enten manglede fuldstændigt, eller at grundbilagene alene bestod af en betalingskvittering eller betalingsoverførsel, hvoraf ydelsens art ikke fremgik.

SKAT har blandt andet gennemgået selskabets benzinudgifter. Det er herved konstateret, at der 8 gange er tanket så store mængder benzin, at det udelukkende er Audi A4 Cabriolet, der har en tankkapacitet, så den kan rumme det købte antal liter. De 8 tankninger er imidlertid sket på dage, hvor Audi A4 Cabriolet ifølge bilens kørselsregnskab ikke har været ude at køre.

Advokatfirmaet skriver, at det ikke var ualmindeligt, at der i forbindelse med påfyldning af brændstof på varebilen Honda Stream, blev tanket noget over 61 liter, idet selskabets reservedunk i den forbindelse tillige blev påfyldt brændstof til brug for selskabets græsslåmaskine.

Selskabet har 3 benzinbiler:

 • Varebilen Honda Stream (tank 55 liter) - ingen kørselsregnskab
 • Saab Sportssedan (tank 61 liter) og
 • Audi A4 Cabriolet (tank 70 liter).

Fra SKAT's begrundelse skal specielt fremhæves:

Den 1. og 2. september 2010
Den 1. september er der tanket henholdsvis 56,17 liter og 40,66 liter benzin.

Ifølge kørselsregnskaberne har hverken Saab Sportssedan eller Audi A4 Cabriolet været ude at køre den pågældende dag.

Den 2. september 2010 er der tanket 67,45 liter benzin i Y4.

Saab Sportssedan har ifølge kørselsregnskabet udelukkende været i Y16. Audi A4 Cabriolet har ikke været ude at køre den pågældende dag.

Hvis man skal lægge vægt på kørselsregnskaberne og advokatens oplysninger, så er alle tre tankninger sket på Honda Stream, og der er to dage i træk sket tankning på reservedunk til græsslåmaskinen.

Den 25. og 26. oktober 2010
Der er den 25. oktober 2010 tanket 67,40 liter benzin og den 26. oktober 54,81 liter benzin. Begge tankninger er i Y2.

Audi A4 Cabriolet har ifølge kørselsregnskabet ikke været ude at køre de to dage. Saab Sportssedan har ifølge kørselsregnskabet været ude at køre den 25. oktober.

Hvis man skal lægge vægt på kørselsregnskaberne og advokatens oplysninger, så er der som minimum tanket 6,4 liter benzin på reservedunk den 25. oktober - forudsat at det er Saab Sportssedan, der er blevet tanket, og at tanken har været helt tom.

Samtidig kan det kun være Honda Stream, der er tanket den 26. oktober 2010, og der har tanken været nærmest helt tom, da der er tanket 54,81 liter og tanken kan indeholde 55 liter.

Vedrørende Honda CR-V:
Der er i SKAT's afgørelse henvist til fire konkrete afvigelser mellem selskabets bilagsmateriale og det udarbejdede kørselsregnskab. Afvigelserne er kommenteret af advokatfirmaet.

Vedrørende uoverensstemmelse i kilometeraflæsning den 5. oktober 2007 har advokatfirmaet oplyst, at det skyldes, at klageren løbende har afskrevet kilometerregnskabet efter triptælleren. Kørselsregnskabet (triptælleraflæsningen) viser en lavere kilometerstand end værkstedsregningens kilometerstand.

Vedrørende SKAT's henvisning til uoverensstemmelse i kilometeraflæsningen den 21. februar 2008 har advokatfirmaet oplyst, at bilen ikke var til service den 21. men derimod den 19. februar 2008.

Der er dog fortsat uoverensstemmelse mellem værkstedsregningens kilometerstand på 21.000 km og kørselsregnskabets kilometerstand på ca. 24.000 km. Hvis man fortsat har aflæst efter triptælleren i stedet for bilens kilometerstand, så viser triptælleren nu en højere kilometerstand end bilen rent faktisk har kørt.

En parkeringsafgift den 9. juni 2008 viser, at bilen har holdt ca. 2 km fra nærmeste hospital og ca. 5 km fra nærmeste hospice. SKAT har henvist til, at klageren har oplyst, at når der står et bynavn i kørselsregnskabet, så er der altid kørt til den pågældende bys hospital.

Advokatfirmaet skriver, at klageren har indtaget sin frokost på en sandwichbar i nærheden af hvor parkeringsafgiften er givet.

Selskabet har også modtaget en parkeringsafgift den 20. februar 2010 vedrørende en parkering i Y7. Kørselsregnskabet viser, at bestemmelsesstedet den pågældende dag var to gange i Y4, og ingen gange i Y7. Der er kørt i alt 298 km den pågældende dag.

Advokatfirmaet henviser til, at der er skrevet forkert i kørselsregnskabet - der burde have stået Y4 og Y7 og advokatfirmaet har medsendt udskrift fra Google Maps, der viser, at antallet af kilometer mellem Y4 og Y7 er 293 km.

Antal kørte kilometer fra selskabets adresse til Y4 to gange udgør til sammenligning 294 km (kørselsregnskab 23. august 2010 2 x 147 km). På grund af selskabets adresse i Y2, er der således næsten samme afstand, uanset om man kører to gange til Y4 eller én gang til Y4 og én gang til Y7.

På grundlag af de konkrete afvigelser der er påvist, er det ankenævnets opfattelse, at klageren ikke har løftet den skærpede bevisbyrde for, at klageren ikke har haft rådighed over Honda CR-V. Nævnet finder, at der ikke kan fæstes lid til det indsendte kørselsregnskab, og at kørselsregnskabet ikke er fyldestgørende. Det har ingen betydning for beskatning af rådigheden, at SKAT ikke direkte har påvist fejl i kørselsregnskabet for 2009, da de påviste fejl viser, at kørselsregnskabet ikke er ført løbende og fejl i det ene indkomstår videreføres til efterfølgende år.

Skatteankenævnet fastholder, at der i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, skal ske beskatning af fri bil i perioden maj 2007 til og med april 2010, svarende til SKATs talmæssige opgørelse, der ikke er påklaget.

Vedrørende Saab Sportssedan
Saab Sportssedan afløser i maj 2010 Honda CR-V.

Der er sket beskatning af værdi af fri bil på klagerens lønseddel for november og december måned 2010. December måneds løn er dog først beskattet i 2011 på grund af, at udbetalingstidspunktet er 2011. Derfor har SKAT kun modregnet fri bil for én måned i 2010.

Bilen er leaset af selskabet fra 3. maj 2010. Det er ikke oplyst, hvorfor der først er selvangivet værdi af fri bil fra 1. november 2010. Der er ikke sket ændring vedrørende den privat indregistrerede Saab 900 Turbo.

Udover SKAT's bemærkninger omkring tankning af benzin, er der fundet uoverensstemmelse mellem kørselsregnskabets udvisende den 23. august 2010 og en værkstedsfaktura fra G3.

Advokatfirmaet skriver, at bilen ikke har været på værksted hos G3 A/S den 23. august 2010. Advokatfirmaet skriver desuden:

"I forlængelse heraf fremhæves det, at der af den pågældende faktura fra G3 A/S tillige fremgår en leveringsdato, der er angivet til den 10. august 2010. SKAT har ikke ved sin afgørelse af 26. oktober 2011 eller ved sin senere udtalelse af 29. februar 2012 nærmere forholdt sig til, at der udover en ordredato og faktureringsdato yderligere fremgår en leveringsdato. Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at den i sagen omhandlede Saab Sportssedan var på værksted den 10. august 2010."

Det er korrekt, at der af selve fakturaen fra G3 fremgår en leveringsdato 10. august 2010 og en kilometerstand på 9.044. Det fremgår tillige, at ordredatoen er den 23. august 2010. Selskabet er bl.a. faktureret for anhængertræk.

Samme kilometerstand fremgår af bilens kørselsregnskab den 10. august 2010 med teksten "service + træk".

Af underbilaget, som SKAT har rekvireret fra G3, fremgår det, at to navngivne mekanikere har arbejdet på bilen i tidsrummet fra 10:27 til 15:30 den 23. august 2010 - og at kilometerstanden den pågældende dag var 9.044 km.

Under henvisning til ovenstående finder skatteankenævnet det påvist, at kørselsregnskabet ikke er ført løbende.

Det er skatteankenævnets opfattelse, at klageren ikke har løftet den skærpede bevisbyrde for, at klageren ikke har haft rådighed over Saab Sportssedan fra maj 2010. Nævnet finder, at der ikke kan fæstes lid til det indsendte kørselsregnskab og at kørselsregnskabet ikke er fyldestgørende.

Skatteankenævnet fastholder, at der i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, skal ske beskatning af fri bil i perioden maj til og med december 2010, svarende til SKATs talmæssige opgørelse, der ikke er påklaget.

Vedrørende Audi A4 Cabriolet
Ifølge klagerens oplysninger, har bilen været stillet til rådighed for klagerens tidligere ægtefælle, D.H., indtil 31. juli 2010.

Klageren har oplyst, at bilen har været placeret på privatadressen, Y15 i Y2, og at den fra ca. 1. oktober til ca. 1. maj har været anbragt i depot, og således ikke været til rådighed for nogen.

Der er udarbejdet kørselsregnskab for den periode, hvor SKAT har beskattet klageren af rådigheden over bilen. Det drejer sig om perioden 1. august til 31. december 2010. Kørselsregnskabet viser, at der i den omhandlede periode er kørt 466 km i bilen.

Synsrapporten fra 29. marts 2010 viser en kilometerstand på 50.000. Ifølge kørselsregnskabet fra 7. august 2010 var kilometerstanden 61.231. Bilen har således kørt ca. 11.000 km på ca. 4 måneder, og hvis den har været i depot indtil ca. 1. maj, så er de 11.000 km kørt på ca. 3 mdr.

SKAT har konstateret, at der 8 gange i perioden 6. august til 25. oktober 2010 er tanket mellem 61,21 og 67,82 liter benzin. Audi A4 Cabriolet er den eneste af selskabets benzinbiler, der har en tank, der kan indeholde denne mængde benzin. Øvrige benzinbiler kan maksimalt indeholde 55 liter. De 8 datoer, hvor der er tanket mellem 61,21 og 67,45 liter benzin er alle datoer, hvor Audi A4 Cabriolet ifølge kørselsregnskabet ikke har været ude at køre.

Af klageskrivelsen af 2. maj 2012 fremgår det, at hvis det ikke fremgår af det udarbejdede kørselsregnskab for 2010, at den omhandlede Audi A4 har været ude at køre den dag, hvor der er foretaget en tankning på over 61 liter, så vedrører tankningen ikke denne bil.

Advokatfirmaet skriver også, at tankningen derimod er sket i forbindelse med påfyldning af brændstof på selskabets Honda Stream. Det var ikke ualmindeligt, at der i forbindelse med påfyldningen af brændstof på denne bil blev tanket noget over 61 liter brændstof, idet selskabets reservedunk i den forbindelse tillige blev påfyldt brændstof. Selskabets reservedunk blev anvendt til påfyldning af brændstof til anvendelse på selskabets græsslåmaskine.

På trods af det førte kørselsregnskab og afståelseserklæringen, er det skatteankenævnets opfattelse, at klageren ikke har løftet den skærpede bevisbyrden for, at bilen ikke har stået til rådighed for klageren i perioden 1. august til 31. december 2010. Klageren skal derfor beskattes af fri bil jf. ligningslovens § 16, stk. 4. Der er ikke klaget over den talmæssige opgørelse af fri bil.

Ved afgørelsen har nævnet blandt andet lagt vægt på,

 • at bilen har været placeret på privatadressen,
 • at der i kørselsregnskabet ikke er angivet hvilken adresse, der er kørt til (der er blot angivet "Y4", "Depot, salg", "Afhentning" mv.),
 • at der i 8 tilfælde er sket tankning af benzin i et omfang, som overstiger de øvrige bilers tankkapacitet på 55 liter i Honda Stream og 61 liter i Saab Sportssedan,
 • at de 8 tankninger er sket på dage, hvor Audi A4 Cabriolet ifølge kørselsregnskabet ikke har været ude at køre og
 • at hvis advokatfirmaets oplysninger lægges til grund, så er der sket tankning på reservedunk den 22. og 25. oktober 2010, altså med 3 dages mellemrum, selvom græsslåning er begrænset på denne tid af året. Der er sket tankning af bil med henholdsvis 65,27 liter og 67,40 liter. Tankningen på 65,27 liter kan kun være på Honda Stream (Saab Sportssedan var ikke ude at køre den dag) og det betyder samtidig, at der er tanket 10,27 liter på reservedunk, under forudsætning af, at tanken på Honda Stream var fuldstændig tom (tankstørrelse 55 l).

Det har ingen betydning for råderetten, at bilen i en periode har stået i et depot. Der henvises til Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.A.5.14.1.4 og SKM2011.771.LSR.

Klagerens opfattelse
Det gøres primært gældende, at den skattepligtige indkomst skal nedsættes til det selvangivne vedrørende værdi af fri bil.

Til støtte for den nedlagte primære påstand gøres det overordnet gældende,

 • At ingen af de i sagen omhandlede biler - henholdsvis en Audi A4, en Honda CR-V og en Saab Sportssedan som i de i sagen omhandlede indkomstår var ejet af Selskabet - har været stillet til rådighed for klagerens private benyttelse i indkomstårene 2007, 2008, 2009 og 2010, hvorfor der ikke er grundlag for den af SKAT gennemførte beskatning af værdi af fri bil, jf. bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4,
 • At der under sagen er fremlagt behørigt kørselsregnskab for de i sagen omhandlede biler, hvorved det er dokumenteret, at bilerne alene er anvendt erhvervsmæssigt,
 • At klagerens private kørselsbehov har været dækket af privatejede biler, og
 • At klageren har underskrevet en fraskrivelseserklæring dateret den 1. januar 2007.

Det følger af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4, at hvis en arbejdsgiver stiller en firmabil til rådighed for en ansat for dennes private benyttelse, skal den ansatte beskattes af værdi af fri bil efter de gældende procentsatser i bestemmelsen.

Omvendt følger af samme bestemmelse, at anvendes den pågældende firmabil kun til erhvervsmæssig kørsel, så skal den ansatte ikke beskattes af værdi af fri bil efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4. Sager omkring beskatning af værdi af fri bil opstår typisk i situationer, hvor den ansatte er hovedaktionær/hovedanpartshaver i den virksomhed, som stiller bilen til rådighed, og hvor bilen står parkeret udenfor den ansattes bopæl udenfor normal arbejdstid.

I nærværende sag er situationen den, at SKAT er af den opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at personbilerne - en enkelt dag eller tiere - har holdt på hovedaktionærens private adresse gennem alle årene. SKAT har imidlertid ikke fremlagt dokumentation for denne påstand. SKAT henviser alene til den omstændighed, at hvis en hovedaktionær har råderet over en firmabil, er der en formodning for, at bilen ikke kun er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, men også for privat kørsel, jf. side 8 i SKAT's afgørelse dateret den 26. oktober 2011.

Det fremgår af proceduren i Højesterets dom af 30. juni 2014, offentliggjort i SKM2014.504.HR, at Skatteministeriet anerkender, at bevisbyrden for den frie rådighed som udgangspunkt er hos Skatteministeriet, når selskabsadresse og den private adresse ikke er sammenfaldende. Videre fremgår det af Landsrettens præmisser, som Højesteret henviser til, at der i et sådan tilfælde skal foreligge særlige forhold, som gør, at bevisbyrden falder over på den skattepligtige.

Der foreligger ikke sådanne særlige forhold i nærværende sag. Der er således ikke tale om en eksklusiv bil, som er uegnet til erhvervsmæssig anvendelse. Bilen er ikke observeret anvendt privat og bilen holder ikke på den private adresse efter arbejdstids ophør.

I forhold til nærværende sag skal det fremhæves, at der foreligger både et behørigt kørselsregnskab samt en fraskrivelseserklæring, men at SKAT desuagtet har gennemført beskatning af værdi af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Til støtte for den nedlagte påstand skal det fremhæves, at de i sagen omhandlede biler — henholdsvis en Audi A4, en Honda CR-V og en Saab Sportssedan - ikke har stået til rådighed for klagerens private benyttelse i indkomstårene 2007, 2008, 2009 og 2010, idet bilerne udelukkende har været anvendt til erhvervsmæssig kørsel.

Til støtte herfor skal der for det første henvises til, at klageren har underskrevet en fraskrivelseserklæring dateret den 1. januar 2007, hvilket i sig selv skaber en klar formodning imod, at klageren skulle have anvendt de i sagen omhandlede biler til private formål, idet det fremgår af fraskrivelseserklæringen, at den bil, som blev stillet til rådighed, alene måtte anvendes til formål af rent erhvervsmæssig karakter.

For det andet skal der henvises til, at klageren har ført kørselsregnskab for samtlige af de i sagen omhandlende biler. Af de fremlagte kørselsregnskaber fremgår det, at bilerne ikke er anvendt til kørsel af privat karakter, men at alle de kørte kilometer derimod har været erhvervsmæssige.

For det tredje skal det fremhæves, at SKAT til støtte for sin forhøjelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2007-2010 alene har henvist til et meget begrænset antal “uoverensstemmelser", som ifølge SKAT skal medføre en tilsidesættelse af de udarbejdede kørselsregnskaber. På baggrund af disse “uoverensstemmelser" har SKAT opstillet en række antagelser, som er uden sammenhæng med de faktiske omstændigheder, hvorfor der ej heller er grundlag for en tilsidesættelse af de udarbejdede kørselsregnskaber.

Særligt kan fremhæves den i sagen omhandlende Honda CR-V, som har kørt i alt 84.565 km i en periode på fire år, hvor bilen har været anvendt i selskabet. Ved en gennemgang af kørselsregnskabet for de i alt 84.565 km, har SKAT alene haft anledning til at problematisere i alt fire “hændelser".

Der er imidlertid ingen objektive kriterier, som støtter det forhold, at bilen har været anvendt privat i de fire tilfælde, hvor SKAT fremhæver, at der er “uoverensstemmelser" i kørselsregnskabet.

Tværtimod kan det fremhæves, at der foreligger faktiske objektive momenter, der støtter det forhold, at bilen alene har været anvendt erhvervsmæssigt. Eksempelvis kan det fremhæves, at hvor det fremgår af kørselsregnskabet, at bilen har været anvendt til kørsel til G2 den 9. juni 2008, er bilen observeret i tidsrummet kl. 11.28-11.36 i Y6 i Y7, hvilket fremgår af giroindbetalingskort fremsendt som følge af en parkeringsforseelse.

Bilen var parkeret i Y6 i Y7 - ca. 2,5 km fra G2, fordi klageren i det pågældende tidsrum indtog en frokost fra en nærliggende sandwichbar. Der er således ikke - som anført af SKAT - tale om en "uoverensstemmelse", men derimod en bekræftelse af det anførte i kørselsregnskabet.

Samme forhold gør sig gældende med hensyn til parkeringsforseelsen, der fandt sted den 20. februar 2010.

For det fjerde skal det fremhæves, at SKAT har tilsidesat kørselsregnskaberne for samtlige af de i sagen omhandlede indkomstår, desuagtet at SKAT ikke har fundet såkaldte "uoverensstemmelser" i alle de i sagen omhandlede år. SKAT har eksempelvis ikke fundet en "uoverensstemmelse" vedrørende det udarbejdede kørselsregnskab for indkomståret 2009 vedrørende Honda CR-V.

Endeligt skal der for det femte henvises til, at klageren sammen med sin tidligere ægtefælle i den i sagen omhandlede periode havde to private biler. Begge disse biler - henholdsvis en Saab 9-5 2.0 Turbo og en Saab 900 Turbo - har i den i sagen omhandlede periode tilsammen kørt ca. 35.000 km pr. år.

SKAT har besigtiget den private Saab 900 Turbo i forbindelse med møde afholdt den 2. maj 2011 og kan derfor bekræfte de kørte kilometer.

Det forhold, at klageren har haft rådighed over to private biler, støtter selvsagt den påstand, at han ikke har haft anledning til at benytte de i sagen omhandlede biler til formål af privat karakter. Særligt afgørende er i den henseende, at de private biler de facto har kørt tilsammen ca. 35.000 km pr. år., hvilket skaber en klar formodning for, at bilerne er anvendt til klagerens private kørsel.

Der er henvises til de nedenfor nævnte afgørelser til støtte for klagerens påstand.

Vestre Landsrets dom offentliggjort i TfS 2002.439
Østre Landsrets dom offentliggjort i TfS 2006.12
Østre Landsrets dom offentliggjort i TfS 2002.950, herunder TfS 2002.1095DEP
Østre Landsrets dom offentliggjort i TfS 2004.183
Vestre Landsrets tilkendegivelse i TfS 2006.380
Landsskatterettens kendelse af 1. november 2006 (j. nr. 2-1-1907-1241 - ikke offentliggjort)
Landsskatterettens kendelse af 8. november 2006 (j. nr. 2-1-1907-1129 - ikke offentliggjort)
Landsskatterettens kendelse af 10. december 2009 (j. nr. 09-00195)
Byrettens henstilling i dom af 16. december 2009 - TfS2010.423
Landsskatterettens kendelse af 15. oktober 2010 (j. nr. 09-02699)
Landsskatterettens kendelse af 5. marts 2014, (j. nr. 12-0255635)

Landsskatterettens afgørelse
Det bemærkes, at klagen vedrører spørgsmålet om klageren skal beskattes af værdi af fri bil i, jf. ligningslovens § 16, stk. 4. Såfremt der er grundlag for beskatning af værdi af fri bil, må forholdet anses for omfattet af den forlængede ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, jf. herved Højesterets dom af 30. juni 2014, gengivet i SKM2014.504.HR.

Den skattepligtige skal ved indkomstopgørelsen medregne værdien af vederlagsfri benyttelse af andres biler, når benyttelsen sker som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, jf. ligningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., jf. statsskattelovens § 4.

Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver, ansættes i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4.

Klageren er hovedaktionær såvel som direktør i selskabet. Klagerens og selskabets adresse var ikke sammenfaldende i de perioder, selskabet ejede omhandlede biler. Det påhviler derfor som udgangspunkt SKAT at løfte bevisbyrden for, at selskabet har stillet bilerne til rådighed for klagerens private brug. Der henvises herved til Højesterets dom gengivet i SKM2014.504.HR.

Det må ud fra det oplyste lægges til grund, at de tre omhandlede biler i et vist omfang har været parkeret ved klagerens private adresse. Det er ikke muligt ud fra kørebøgerne eller andet at konstatere, at denne parkering har haft tilknytning til en erhvervsmæssigt begrundet kørsel. Under hensyn hertil, samt til de konstaterede uoverensstemmelser mellem værkstedsregninger og kilometerregnskab for bilerne Honda CR-V og Saab Sportssedan, samt tankningerne for så vidt angår Audi A4 og Saab Sportssedan, finder Landsskatteretten at det må påhvile klageren at sandsynliggøre, at bilerne ikke har været stillet til rådighed for privat kørsel.

Landsskatteretten finder, at klageren for så vidt angår bilerne Honda CR-V, Saab Sportssedan i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at bilerne ikke har været stillet til rådighed for privat kørsel. Der er her herved lagt vægt på, at klageren i hele perioden har haft private biler til rådighed, og at disse biler har kørt et væsentligt antal kilometer. Endvidere er der lagt vægt på, at klageren har ført et kørselsregnskab, hvor der kun er konstateret få uoverensstemmelser, og som således i lagt overvejende grad må anses for retvisende.

For så vidt angår bilen Audi A 4 finder Landsskatteretten det imidlertid ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at bilen ikke på noget tidspunkt i perioden 1. august 2010 til 31. december 2010 har været til rådighed eller har været anvendt privat af klageren. Der er herved henset til, at bilen efter det oplyste ikke har været anvendt erhvervsmæssigt i perioden og ikke har været placeret på selskabets adresse. Bilen har således en del af perioden været parkeret på klagerens private adresse, og der er ikke nærmere dokumentation for, hvor og hvornår bilen har været stillet i depot. Dette sammenholdt med at bilen efter det oplyste har kørt ca. 11.000 km. fra den 29. marts 2010 og frem, og at det ikke nærmere er dokumenteret eller sandsynliggjort, at denne kørsel udelukkende er sket frem til 7. august 2010, samt at der i perioden 6. august 2010 til 25. oktober 2010 er tanket 8 gange mellem 61,21 liter og 67,82 liter. Det er efter disse retsmedlemmers opfattelse ikke sandsynliggjort at tankningen over 61 liter vedrører tankning til selskabet plæneklipper eller andet, og retten må således lægge til grund, at disse tankninger er sket på bilen Audi A 4.

Landsskatteretten nedsætter herefter forhøjelsen af den skattepligtige indkomst med værdi af fri bil til 0 kr. i 2007, 2008 og 2009, mens forhøjelsen for 2010 nedsættes til 40.625 kr.