Dato for udgivelse
04 Nov 2014 15:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Oct 2014 14:55
SKM-nummer
SKM2014.759.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3476794
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Omvendt betalingspligt - tilbehør - bærbare pc’ere
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en række forskellige IT-produkter samt eventuelle tilhørende fragtomkostninger omfattes af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 46, stk. 1, nr. 10.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit D.A.13.2.2.8.

Spørgsmål:

 1. Er salg af en bærbar computer med ekstra RAM-modul omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10? 
 2. Er salg af en bærbar computer med Officepakke omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10? 
 3. Er salg af en bærbar computer med eksternt keyboard omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10? 
 4. Er salg af en bærbar computer med ekstern mus omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10? 
 5. Er fragtomkostningen ved salg af en bærbar computer omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10? 
 6. Er salg af en bærbar computer med andre programmer end Officepakken omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10? 

Svar:

 1. Ja, se begrundelsen 
 2. Ja, se begrundelsen 
 3. Ja, se begrundelsen 
 4. Ja, se begrundelsen 
 5. Ja, se begrundelsen 
 6. Ja, se begrundelsen

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har eksisteret siden 1998, og Spørgers kunder tæller alt fra enkeltmandsvirksomheder til større virksomheder med op til 100 brugere. Mere end 50 procent af virksomhedens samlede omsætning fra salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere hidrører således ikke fra salg til private forbrugere, og Spørger kan derfor ikke anses for en detailhandelsvirksomhed i relation til reglerne om omvendt betalingspligt. 

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har ikke anført nogen begrundelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan sælge en bærbar computer med ekstra RAM-modul og fakturere hele pakken efter reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Lovgrundlag

Af momslovens § 46, stk. 1, fremgår følgende:

"Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet. Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når

......

8) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager mobiltelefoner fra en virksomhed etableret her i landet,

9) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der fra en virksomhed etableret her i landet modtager integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter, eller

10) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere fra en virksomhed etableret her i landet.

......

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 8-10, gælder ikke for salg fra registrerede virksomheder, hvis afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere."

Praksis

SKAT har i SKM2014.622.SKAT redegjort for sin administrative praksis i relation til momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Overordnet fremgår det heraf, at reglerne om omvendt betalingspligt af momsen på indenlandske leveringer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'ere og bærbare computere forudsætter, at der leveres til en afgiftspligtig person, samt at denne handler i egenskab af afgiftspligtig person.

Detailhandlens salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'ere og bærbare computere er imidlertid helt undtaget fra reglerne om omvendt betalingspligt.

Begrundelse

Spørger påtænker at sælge en bærbar computer med ekstra RAM-moduler, som Spørger installerer i den bærbare computer inden leveringen. Den bærbare computer og RAM-modulerne faktureres samlet.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

SKAT bemærker, at salget af den bærbare computer er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 10.

Af SKM2014.622.SKAT fremgår det, at ved levering af en vare omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10, så er samtidig levering af tilbehør i en pakke ligeledes omfattet af den omvendte betalingspligt.

Herved forstås levering af eksempelvis en mobiltelefon med headset og oplader, en spillekonsol med controllere, en bærbar computer med forhåndsinstalleret software, når leveringen af mobiltelefonen, spillekonsollen, den bærbare computer, tablet-pc'en og den integrerede kredsløbsanordning repræsenterer hovedleverancen i pakken.

Der skal ved vurderingen af, om der er tale om en pakke, henses den momsmæssige praksis for hoved-/bileverancer, eller til om pakken kan anses for et bundle, som er en pakke af logisk sammenhængende varer, der sælges til én pris.

Det bemærkes, at der er tale om levering af én enkelt vare i tilfælde, hvor et eller flere elementer tilsammen skal anses for at udgøre hovedleverancen, mens omvendt et eller nogle elementer skal anses for sekundære varer.

Dvs., at hvis virksomheden leverer et eller flere elementer, som tilsammen udgør en hovedleverance, og et eller flere elementer, som alene udgør bi-leverancer til hovedleverancen, så er der momsmæssigt alene tale om én levering.

En vare skal anses for sekundær i forhold til en hovedleverance, når den ikke for kunderne udgør et mål i sig selv, men et middel til at udnytte hovedleverancen på de bedste mulige betingelser.

Ved levering af en bærbar computer med ekstra RAM-moduler med henblik på, at disse installeres i den bærbare computer, må leveringen af den bærbare computer anses for hovedleverancen, mens leveringen af RAM-moduler må anses for en bi-leverance.

Der er herved henset til, at i en situation, hvor man køber en bærbare computer og RAM-moduler til at udvide den bærbare computers hukommelse, så har RAM-modulerne ikke nogen selvstændig betydning for køberen, men disse er derimod alene et middel til at udnytte hovedleverancen på de bedste mulige betingelser.

Salget af den bærbare computer med ekstra RAM-moduler skal derfor anses for én samlet leverance, der er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, pkt. 10.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se begrundelsen".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan sælge en bærbar computer med Officepakken og fakturere hele pakken efter reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Lovgrundlag

Der henvises til Spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til Spørgsmål 1.

Begrundelse

Spørger påtænker at sælge en bærbar computer med Office-pakken med henblik på, at programmet installeres på den bærbare computer.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

SKAT bemærker, at salget af den bærbare computer er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 10.

Af SKM2014.622.SKAT fremgår det, at ved levering af en vare omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10, så er samtidig levering af tilbehør i en pakke ligeledes omfattet af den omvendte betalingspligt.

Herved forstås levering af eksempelvis en mobiltelefon med headset og oplader, en spillekonsol med controllere, en bærbar computer med forhåndsinstalleret software, når leveringen af mobiltelefonen, spillekonsollen, den bærbare computer, tablet-pc'en og den integrerede kredsløbsanordning repræsenterer hovedleverancen i pakken.

Der skal ved vurderingen af, om der er tale om en pakke, henses den momsmæssige praksis for hoved-/bileverancer, eller til om pakken kan anses for et bundle, som er en pakke af logisk sammenhængende varer, der sælges til én pris.

Det bemærkes, at der er tale om levering af én enkelt vare i tilfælde, hvor et eller flere elementer tilsammen skal anses for at udgøre hovedleverancen, mens omvendt et eller nogle elementer skal anses for sekundære varer.

Dvs., at hvis virksomheden leverer et eller flere elementer, som tilsammen udgør en hovedleverance, og et eller flere elementer, som alene udgør bi-leverancer til hovedleverancen, så er der momsmæssigt alene tale om én levering.

En vare skal anses for sekundær i forhold til en hovedleverance, når den ikke for kunderne udgør et mål i sig selv, men et middel til at udnytte hovedleverancen på de bedste mulige betingelser.

Ved levering af en bærbar computer med Office-pakken med henblik på, at denne installeres på den bærbare computer, må leveringen af den bærbare computer anses for hovedleverancen, mens leveringen af Office-pakken må anses for en bi-leverance.

Der er herved henset til, at i en situation, hvor man køber en bærbare computer og en Office-pakke, så har Office-pakken ikke nogen selvstændig betydning for køberen, men denne er derimod alene et middel til at udnytte hovedleverancen på de bedste mulige betingelser.

Salget af den bærbare computer med en Office-pakke skal derfor anses for én samlet leverance, der er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, pkt. 10.

Det bemærkes, at sælges den bærbare computer med Office-pakken med eksempelvis 100 licenser, så kan salget af Office-pakken ikke anses for en bi-leverance, idet den derved ikke alene må anses for at være et middel til at udnytte den bærbare computer på de bedste mulige betingelser.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja, se begrundelsen".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan sælge en bærbar computer med et eksternt keyboard og fakturere hele pakken efter reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Lovgrundlag

Der henvises til Spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til Spørgsmål 1.

Begrundelse

Spørger påtænker at sælge en bærbar computer med et eksternt keyboard.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

SKAT bemærker, at salget af den bærbare computer er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 10.

Af SKM2014.622.SKAT fremgår det, at ved levering af en vare omfattet af momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10, så er samtidig levering af tilbehør i en pakke ligeledes omfattet af den omvendte betalingspligt.

Herved forstås levering af eksempelvis en mobiltelefon med headset og oplader, en spillekonsol med controllere, en bærbar computer med forhåndsinstalleret software, når leveringen af mobiltelefonen, spillekonsollen, den bærbare computer, tablet-pc'en og den integrerede kredsløbsanordning repræsenterer hovedleverancen i pakken.

Der skal ved vurderingen af, om der er tale om en pakke, henses den momsmæssige praksis for hoved-/bileverancer, eller til om pakken kan anses for et bundle, som er en pakke af logisk sammenhængende varer, der sælges til én pris.

Det bemærkes, at der er tale om levering af én enkelt vare i tilfælde, hvor et eller flere elementer tilsammen skal anses for at udgøre hovedleverancen, mens omvendt et eller nogle elementer skal anses for sekundære varer.

Dvs., at hvis virksomheden leverer et eller flere elementer, som tilsammen udgør en hovedleverance, og et eller flere elementer, som alene udgør bi-leverancer til hovedleverancen, så er der momsmæssigt alene tale om én levering.

En vare skal anses for sekundær i forhold til en hovedleverance, når den ikke for kunderne udgør et mål i sig selv, men et middel til at udnytte hovedleverancen på de bedste mulige betingelser.

Ved levering af en bærbar computer med et eksternt keyboard, må leveringen af den bærbare computer anses for hovedleverancen, mens leveringen af keyboardet må anses for en bi-leverance.

Der er herved henset til, at i en situation, hvor man køber en bærbar computer og et eksternt keyboard, så har keyboardet ikke nogen selvstændig betydning for køberen, men dette er derimod alene et middel til at udnytte hovedleverancen på de bedste mulige betingelser.

Salget af den bærbare computer med et eksternt keyboard skal derfor anses for én samlet leverance, der er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, pkt. 10.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja, se begrundelsen".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan sælge en bærbar computer med en ekstern mus og fakturere hele pakken efter reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Lovgrundlag

Der henvises til Spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til Spørgsmål 1.

Begrundelse

Der henvises til Spørgsmål 4.

Salget af den bærbare computer med en ekstern mus skal derfor anses for én samlet leverance, der er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, pkt. 10.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja, se begrundelsen".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan sælge en bærbar computer og fakturere hele beløbet inklusive fragtomkostninger efter reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Lovgrundlag

Der henvises til Spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til Spørgsmål 1.

Begrundelse

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om salg til afgiftspligtige personer, samt at disse handler i egenskab af afgiftspligtige personer, jf. momslovens § 3.

Fragtomkostninger i henhold til momslovens § 27, stk. 2, nr. 2, er en del af afgiftsgrundlaget, og eventuelle tilknyttede fragtomkostninger ved levering af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere skal derfor ligeledes faktureres efter reglerne om omvendt betalingspligt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja, se begrundelsen".

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan sælge en bærbar computer med andre programmer end Office-pakken og fakturere hele pakken efter reglerne om omvendt betalingspligt i momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10.

Lovgrundlag

Der henvises til Spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til Spørgsmål 1.

Begrundelse

Der henvises til Spørgsmål 2.

Ved levering af en bærbar computer med andre programmer end Office-pakken med henblik på, at disse installeres på den bærbare computer, må leveringen af den bærbare computer anses for hovedleverancen, mens leveringen af de andre programmer må anses for en bi-leverance.

Der er herved henset til, at i en situation, hvor man køber en bærbare computer og andre programmer, så de andre programmer ikke nogen selvstændig betydning for køberen, men denne er derimod alene et middel til at udnytte hovedleverancen på de bedste mulige betingelser.

Salget af den bærbare computer med andre programmer end Office-pakken skal derfor anses for én samlet leverance, der er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, pkt. 10.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Ja, se begrundelsen".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.