Tillæg til SKM2014.420.SKAT
Dato for udgivelse
05 Sep 2014 10:14
SKM-nummer
SKM2014.615.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-0221525
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt + Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag
Emneord
genoptagelse, ekstraordinær, forældelse, fritagelse, moms, forvaltning, investeringsforening
Resumé

Supplerende meddelelse til SKM2014.420.SKAT 

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11
Skatteforvaltningsloven § 32
Skatteforvaltningsloven § 34 a

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.2.3.9

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.3.2.1.3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit A.A.9

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit D.A.5.11.6.3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit D.A.5.11.9.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit D.A.5.11.9.3

Redaktionelle noter

Tillæg til SKM2014.420.SKAT

SKAT orienterede ved SKM2014.420.SKAT om, at EU-Domstolen den 13. marts 2014 har afsagt dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S.

Da anmodning om ekstraordinær genoptagelse efter Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder en genoptagelse, er der fra flere sider forespurgt om, hvornår denne frist skal regnes fra.

Det skal derfor meddeles, at SKAT i forlængelse af sagens endelige afgørelse i Østre Landsret vil udsende et styresignal om dommens betydning for dansk praksis og, at der i dette endvidere vil være angivelser af relevante frister, krav til dokumentation mm.

Den i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, anførte 6 måneders frist vil først skulle regnes fra udsendelse af styresignalet, der udsendes i forbindelse med Østre Landsrets afgørelse.