Dato for udgivelse
02 sep 2014 14:12
SKM-nummer
SKM2014.601.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-4029396
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi
Resumé

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007 og ændret grundværdien således:

1. oktober 2007:

Grundværdi: 552.600 kr. ændret til 240.300 kr.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 6 og § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 afsnit A.A.8.6.

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2011-2 afsnit C

Ejendommen har på vurderingstidspunktet 1. oktober 2007 et matrikulært areal på 5.001 m2 og er

bebygget en bolig på 217 m2 samt en garage på 50 m2.

Ejer har den 2. november 2011 anmodet om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne siden 1996 med henblik på nedsættelse af grundværdien.

SKAT har ved afgørelse af 19. marts 2013 afslået ejers anmodning.

Ejer påklager SKATs afgørelse til Landsskatteretten, som udtaler:

"Landsskatteretten finder, at der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af grundværdien vedrørende ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, idet der vil kunne forventes en væsentlig afvigelse heri.

Retten er af den opfattelse, at der på trods af de meget betydelige nedsættelser i grundværdiansættelserne ved genoptagelse af vurderingerne 2009 og 2011 ikke må forventes også før dette tidspunkt, bortset for grundværdien ved vurderingen for 2007, at være tale om væsentlige afvigelser i forhold til de oprindelige ansættelser, idet der i niveauet for disse findes at være taget højde for søbeskyttelseslinjen."

Ejendommen er pr. 1. oktober 2007 ansat således:

 

Ejendomsværdi:

4.950.000 kr.
Grundværdi:    552.600 kr.

Grundværdispecifikation:

 
800 m2 à 612 kr. =  489.600 kr.  

4.201 m2 á 15 kr. =  63.015 kr.

 

                           552.615 kr.

 
Fradrag i grundværdien for forbedringer:

     66.200 kr.

SKAT har på baggrund af Landsskatterettens udtalelse indstillet til Skatterådet, at grundværdien ved ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007: 552.600 kr. ændres til 240.300 kr. Grundværdien pr. 1. oktober 2007 bliver herved nedsat med 56,5 pct. svarende til nedsættelsen af grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2009 (442.400 kr. nedsættes til 192.400 kr.).

Skatterådet har efter indstilling fra SKAT ændret grundværdien pr. 1. oktober 2007 fra 552.600 kr. til 240.300 kr. Øvrige ansættelser er uændrede.

Begrundelse:

Landsskatteretten har allerede tilkendegivet: at " Landsskatteretten finder, at der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af grundværdien vedrørende ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, idet der vil kunne forventes en væsentlig afvigelse heri.".

Skatterådets afgørelse kan påklages til Landsskatteretten.

Da ejer har anmodet om ekstraordinær genoptagelse den 2. november 2011, har Skatterådet givet afgørelsen skattemæssig virkning fra og med den 1. januar 2009.