Dato for udgivelse
02 Sep 2014 10:49
SKM-nummer
SKM2014.600.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14 - 4029393
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi
Resumé

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og ændret ejendomsværdien således:

1. oktober 2006:

Ejendomsværdi: 20.800.000 kr. ændret til 14.100.000 kr.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 6, § 9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit A. A.8.6.

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-2, afsnit B

Ejendommen har på vurderingstidspunktet 1. oktober 2006 et matrikulært areal på 22.348 m2 og er bebygget 1.812 m2 kontor og lager.

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ansættes ejendommen således:

Ejendomsværdi:  20.800.000 kr.

Ejendomsværdien skønnes således: 1.812 m2 kontor/lager à 10.000 kr./m2 =

18.120.000 kr.
22.234 m2 grund á 120 kr./m2 =

 2.681.760 kr.

20.801.760 kr.

Grundværdi:

 2.681.800 kr.

Grundværdi fritaget efter KESL § 7:

 2.681.800 kr.

Med en årlig bruttoleje i 2006 på 1.180.350 kr. kan lejefaktoren beregnes til 17,6 (20.800.000 kr./1.180.350 kr.)

Det er SKATs opfattelse, at den beregnede lejefaktor er for høj.

SKAT finder en bruttolejefaktor på 12,0 passende.

Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2006 kan herefter skønnes til 1.180.350 kr. x 12 = 14.100.000 kr.

Skatterådet har efter indstilling fra SKAT ændret ejendomsværdien pr. 1. oktober 2006 fra 20.800.000 kr. 14.100.000 kr. Øvrige ansættelser er uændrede.

Begrundelse:

Selv om der efter SKATs opfattelse ikke foreligger objektive fejl/myndighedsfejl ved vurderingen i 2006, og selv om ejer har været oplyst om vurderingsgrundlaget og har haft mulighed for at udnytte sin klagemulighed inden for de ordinære frister, finder SKAT, at det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien pr. 1. oktober 2006 er ansat væsentlig for højt.

Da ejer har anmodet om ekstraordinær genoptagelse den 15. oktober 2012, har Skatterådet givet afgørelsen skattemæssig virkning fra og med den 16. oktober 2009.