Dato for udgivelse
28 aug 2014 13:59
SKM-nummer
SKM2014.596.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-0621997
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdi, bygningsbevarelse
Resumé

Nedsættelse af grundværdien ud fra en samlet betragtning, fordi der var ansat en for høj værdi og samtidig forelå fejl fra vurderingsmyndigheden.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33 stk. 3.

Reference(r)

Vurderingsloven § 13, LBK nr. 1067 af 30-08-2013

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.2.2.2.

Der var anmodet om ekstraordinær genoptagelse fordi der fandtes at indgå for mange byggeretter i grundværdiansættelsen.

Skatterådet genoptog ekstraordinært grundværdiansættelsen og nedsatte grundværdien pr. 1/10 2003 fra 4.484.200 kr. til 3.769.300 kr. og grundværdien pr. 1. oktober 2008 fra 7.365.000 kr. til 5.786.500 kr.

Ejendommen var omfattet af en lokalplan, der fastsatte bestemmelser om dels bebyggelsens omfang i form af en bebyggelsesprocent gældende for alle ejendomme i et større område, dels for den omhandlede ejendom fastsatte, at lokalplanens formål og anvendelse til boliger skulle opfyldes inden for rammerne af eksisterende bebyggelse..

Det kunne tillægges vurderingsmyndigheden at grundværdien var ansat med et i forhold til den normale boligstørrelse for højt antal byggeretter og at betydningen af konkrete bestemmelser i en lokalplan om bevarelse af eksisterende bebyggelse ikke var inddraget i skønnet over antallet af byggeretter i grundværdiansættelsen.

Genoptagelsen var således begrundet i en samlet vurdering af forholdenes karakter og betydning.

Afgørelsen får skattemæssig virkning fra og med 21. december 2009.