Dato for udgivelse
28 Aug 2014 12:57
SKM-nummer
SKM2014.595.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0014544
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdi, bebyggelsesprocent, kommuneplanramme, lokalplan
Resumé

Skatterådet nedsatte grundværdien, idet en byplanvedtægt mere konkret fastsatte bebyggelsens maksimale omfang end en kommuneplans rammebestemmelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33 stk. 3

Reference(r)

Vurderingsloven § 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.2.

Der var anmodet om ekstraordinær genoptagelse af grundværdien for en ejendom omfattet af såvel en særskilt ramme i kommuneplanen som en byplanvedtægt (lokalplan).

Ejendommens grundværdi var ansat efter etagemeterprincippet.

Kommuneplanrammen gav mulighed for en højere bebyggelsesprocent end byplanvedtægten. Den højere bebyggelsesprocent var lagt til grund ved grundværdiansættelsen.

Skatterådet genoptog ekstraordinært vurderingen og grundværdien i 2003 nedsattes fra 6.389.500 kr. til 5.111.600 kr. og grundværdien i 2008 nedsattes fra 12.667.500 kr. til 10.649.100 kr.

Det var en objektiv fejl at lægge kommuneplanrammens bebyggelsesprocent til grund, når der forelå en byplanvedtægt, der konkret fastlagde byggeriets omfang og placering. Fejlen var væsentlig og kunne tilskrives vurderingsmyndigheden.

Nedsættelsen har skattemæssig virkning fra og med 21. december 2009.