Dato for udgivelse
28 aug 2014 10:40
SKM-nummer
SKM2014.593.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0260051
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi, benyttelseskode
Resumé

Skatterådet ændrede benyttelseskoden og nedsatte ejendoms- og grundværdien på grund af forkerte opdelinger af arealer til forskellig anvendelse efter lokalplanen og for høj værdiansættelse af råjord til sommerhusformål.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33 stk. 3

Reference(r)

Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9 og
Vurderingsloven § 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.2.

Sagen vedrørte en ejendom på ca. 5.6 ha. , der i henhold til en nyere lokalplan delvist kunne anvendes til udstykning af sommerhusgrunde.

Skatterådet genoptog ekstraordinært vurderingen 2008, ændrede benyttelseskoden fra 01, beboelse til 13, andre vurderinger og nedsatte ejendoms- og grundværdien. Grundværdien blev nedsat fra 2.591.100 kr. til 2.521.800 kr. og ejendomsværdien fra 13.300.000 kr. til 3.100.000 kr; i det væsentlige fordi der ikke var begrundelse for et værditillæg på 10.000.000 kr. der var medtaget i ejendomsværdien. Ejendommen var ikke anvendelig til beboelse på vurderingstidspunktet. Der var mht. værditillægget tale om en betydelig skønsfejl, og der indgik forkerte arealfordelinger i grundværdiansættelsen. Ændringen har skattemæssig virkning fra og med 3. juli 2009.