Dato for udgivelse
26 jun 2014 08:48
SKM-nummer
SKM2014.455.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3278027
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse- dækningsafgiftspligtig forskelsværdi - nedsættelse af årlig leje og lejefaktor
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1.10.2005 med henblik på at nedsætte ejendomsværdien. Nedsættelsen skyldes at vurderingsmyndigheden ved fastsættelsen af den årlige leje og lejefaktor, ikke har taget højde for ejendommens vedligeholdelsesstand og deraf manglende mulighed for udlejning.

Hjemmel

Vurderingsloven

Reference(r)

Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 33, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.3.

Ejer har gjort vurderingsmyndigheden opmærksom på, at den årlige leje og lejefaktor ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 med virkning for årsreguleringen pr. 1. oktober 2005 er ansat for højt i forhold til ejendommens stand og manglende mulighed for udlejning.

Under hensyntagen til ovenstående genoptager Skatterådet ekstraordinært vurderingen pr.1. oktober 2004 med virkning for årsreguleringen pr. 1. oktober 2005, og ændrer ansættelsen således:

Ejendomsværdi: 6.200.000 kr. ændres til 2.850.000 kr.

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 5.509.000 kr. ændres til 2.159.000 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 18. september 2007.