Dato for udgivelse
20 jun 2014 12:36
SKM-nummer
SKM2014.445.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-006914
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006, 1. oktober 2007, 1. oktober 2008 og 1. oktober 2010, med henblik på at få ændret grundværdien og den omberegnede grundværdi. Ændringen skyldes, at vurderingsmyndigheden har anvendt en for høj etagemeterpris og en forkert bebyggelsesprocent.

Hjemmel

Vurderingsloven § 3
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9
Vurderingsloven § 13
Vurderingsloven § 33, stk. 17 og 18
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Reference(r)

Vurderingsloven § 3
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9
Vurderingsloven § 13
Vurderingsloven § 33, stk. 17 og 18
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.3.

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at de ved vurderingerne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008 ansatte grundværdier samt omberegnede grundværdier 2.200 kr. pr. etagemeter i 2001-niveau, er for høje.

På grund af ændrede byggeregulerende bestemmelser årsomvurderes ejendommen pr. 1. oktober 2007.

Det er endvidere konstateret, at den ved vurderingen pr. 1. oktober 2010 ansatte omberegnede grundværdi er foretaget uden hjemmel.

På baggrund heraf, genoptages ejendomsvurderingerne ekstraordinært, og vurderingerne ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006:

Grundværdi

 66.810.000 kr. ændres til 57.630.000 kr.

Omberegnet grundværdi (2001)

 30.621.300 kr. ændres til 16.808.800 kr.

Årsomvurderingen pr. 1. oktober 2007:

Ejendomsværdi  ikke ansat, ændres til 334.000.000 kr.
Grundværdi  ikke ansat, ændres til 66.810.000 kr.
Fradrag for forbedringer   ikke ansat, ændres til 8.351.300 kr.
Omberegnet grundværdi (2001)  ikke ansat, ændres til 19.486.300 kr.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008:

Grundværdi

 61.200.000 kr. ændres til 61.710.000 kr.

Omberegnet grundværdi (2001)  28.050.000 kr. ændres til 17.998.800 kr.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2010:

Omberegnet grundværdi (2001)

 28.050.000 kr. bortfalder

Landsskatteretten har i en ikke offentliggjort kendelse for en sammenlignelig ejendom fastslået, at grundværdien bør være 1.400 kr. pr. etagemeter i 2001-niveau.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at der er anvendt en for høj etagemeterpris og en forkert bebyggelsesprocent, ved vurderingerne i 2006 og 2008. Endvidere har vurderingsmyndigheden fejlagtigt ikke foretaget en omvurdering pr. 1. oktober 2007.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 8. januar 2008 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.