Dato for udgivelse
20 jun 2014 12:33
SKM-nummer
SKM2014.443.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-085316
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008, med henblik på at få ændret den omberegnede grundværdi. Ændringen skyldes, at vurderingsmyndigheden har anvendt en for høj etagemeterpris.

Hjemmel

Vurderingsloven § 33, stk. 17 og 18
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 17 og 18
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.3.

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ansatte omberegnede grundværdi i 2001-niveau, 2.200 kr. pr. etagemeter, er for høj.

Det er samtidig konstateret, at den ved vurderingen pr. 1. oktober 2008 ansatte omberegnede grundværdi er sket uden hjemmel.

På baggrund heraf er ejendomsvurderingerne genoptaget ekstraordinært og ændret således:

Ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2006:

Omberegnet grundværdi (2001-niveau): 54.856.500 kr. ændres til 34.908.700 kr.

Ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2008:

Omberegnet grundværdi (2001-niveau): 46.439.400 kr. bortfalder.

Landsskatteretten har i en ikke offentliggjort kendelse for en sammenlignelig ejendom fastslået, at grundværdien bør være 1.400 kr. pr. etagemeter i 2001-niveau.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at der er anvendt en for høj etagemeterpris ved ansættelsen af den i 2006 ansatte omberegnede grundværdi.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 16. april 2008.