Indhold

Dette afsnit handler om den dataansvarliges oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen (DBF), jf. databeskyttelsesloven (DBL).

 Afsnittet indeholder:

  • Oplysningspligtens betydning, formkrav og tidsfrist (A.A.6.4.1)
  • Når oplysningerne indsamles hos den registrerede (A.A.6.4.2)
  • Når oplysningerne indsamles hos andre end den registrerede (A.A.6.4.3)
  • Når oplysningerne viderebehandles til andre formål (A.A.6.4.4

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Følgende afsnit:

  • Afsnit A.A.6.3 Indsigt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og
  • Afsnit A.A.6.4 Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens del af Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.