Indhold

Dette afsnit handler om den dataansvarliges oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen (DBF), jf. databeskyttelsesloven (DBL).

 Afsnittet indeholder:

  • Oplysningspligtens betydning, formkrav og tidsfrist (A.A.6.4.1)
  • Når oplysningerne indsamles hos den registrerede (A.A.6.4.2)
  • Når oplysningerne indsamles hos andre end den registrerede (A.A.6.4.3)
  • Når oplysningerne viderebehandles til andre formål (A.A.6.4.4

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit A.A.6.3 Indsigt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven   og

Afsnit A.A.6.4 Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens del af Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.