Dato for udgivelse
25 Apr 2014 14:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Nov 2013 09:21
SKM-nummer
SKM2014.292.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-0219183
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag, advokat og revisorudgifter, køb af virksomhed
Resumé

Sagen angik fradrag for advokat- og revisiorudgifter samt finansieringsudgifter afholdt i forbindelse med køb af virksomhed. Landsskatteretten nedsatte SKATs forhøjelse til 582.741 kr. for så vidt angik et af de påklagede forhold.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 J
Kursgevinstloven § 26

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.C.2.2.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.C.2.2.1.11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.C.2.2.2.15

Klagen vedrører fradrag for advokat- og revisorudgifter samt finansieringsudgifter afholdt i forbindelse med kapitalfonden H2 i Y1 indirekte køb af H3 A/S den 19. oktober 2004 gennem H1 Holding A/S og H1 Holding A/S køb af aktierne i H4 i januar 2006.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har ikke godkendt fradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med erhvervelse af H3 A/S på 2.658.264 kr., heri er indeholdt udgifter til rådgivning om finansiering på 302.880 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

SKAT har ikke godkendt fradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med erhvervelse af H4 på 3.467.485 kr., heri er indeholdt udgifter til rådgivning om finansiering på 582.741 kr.

Landsskatteretten nedsætter SKATs forhøjelse af indkomsten til 582.741 kr.

Generelle oplysninger
H1 Holding A/S er stiftet den 19. oktober 2004 af kapitalfonden H2 i Y1.  Kapitalfonden H2 administreres af H5 AB. (i det følgende kaldes såvel kapitalfonden som kapitalfondens forvaltningsselskab for H2). Ved stiftelsen af H1 Holding A/S blev E.S. anmeldt som administrerende direktør i selskabet. E.S. er partner i H5 AB. Der er ikke i H1 Holding A/S´s første regnskabsår, som løb fra 19. oktober 2004 - 31. marts 2006, afholdt lønudgifter.

Den 19. oktober 2004, samtidigt med H1 Holding A/S's stiftelse, erhvervede H1 Holding A/S 100 pct. af aktierne i H3 A/S. H3 A/S leverer produkter og ydelser til fyldning og vedligeholdelse af X.  I december 2005 erhvervede H1 Holding A/S aktiemajoriteten i H4. H4 blev et søsterselskab til H3  A/S.

Aktierne i H3 A/S blev erhvervet fra G1 A/S og G2 A/S, som ejede hhv. 86,7 pct. og 13,3 pct. af nominelt 15.000.000 kr.´s aktier. Aktierne i H4 blev erhvervet fra G3.

Købet af aktierne i H3 A/S er finansieret med lån fra hhv. H2 på 4.960.103 EUR, sælgerne på 6.000.000 EUR og F1-Bank på 14.850.000 EUR, mens købet af H4 er finansieret ved kapitalforhøjelse i H1 Holding A/S. Lånene fra H2 og sælgerne er efterstillet lånet fra F1-Bank:

H2 solgte i januar 2008 H1 Holding A/S til F2-Bank i Y2, som er en investeringsbank. I oktober 2008 havde H2 i alt har solgt 7 ud af 8 virksomheder i porteføljen.

I forbindelse med salget af H1 Holding A/S udsendte H2 den 8. januar 2008 en pressemeddelelse med følgende ordlyd:

"With H2 as owners, we have been able to develop the company significantly by expanding the geographic foot print to now eleven locations worldwide. In addition, we initiated sourcing and assembly operations in cost-effective locations, launched several new product offerings and commenced a successful facility management concept. The cooperation has been excellent and H2 has been very supportive in the execution of our growth strategy. F2-Bank, headquartered in Y2, will provide us the opportunity to leverage their strong network in the Middle East region - one of our key markets - and we look forward to continuing H3 A/S´s development and believe that F2-Bank will be able to take our group to the next level".

Erhvervelse af H3 A/S
Sagens oplysninger
På et ikke nærmere oplyst tidspunkt forud for stiftelse af H1 Holding A/S blev der etableret kontakt mellem H2 og G1 A/S og G2 A/S vedrørende H2´s bud på overtagelse af H3 A/S med datterselskaber. Overtagelsen af H3 A/S blev benævnt "XX". I sommermånederne i 2004 indgik H2 og G2 A/S og G1 A/S en "Exclusivity Agreement" og "Term Sheet" vedrørende H2´s overtagelse af aktierne i H3 A/S, og der blev bl.a. forhandlet og aftalt en "Share and Purchase Agreement" (SPA),"Mark-up"-købsaftale og Intercreditor-Agreement. Den endelige SPA er dateret den 19. oktober 2004, som er samme dato for stiftelsen af H1 Holding A/S. Indgåelse af bl.a. Exclusivity Agreement og Term Sheet samt udkast til samme er bl.a. beskrevet i en faktura udstedt af Advokat R1 den 31. august 2004 til H2 i Y1.

Landsskatteretten har bedt om, men ikke modtaget Exclusivity Agreement, Term Sheet, Mark-up-købsaftalen og udkast til samme, ligesom Landsskatteretten bl.a. har bedt om, men ikke modtaget udkast til købsaftale og SPA.  Selskabets repræsentant har i et brev af 19. april 2013 til Landsskatteretten bl.a. oplyst følgende:

"Underskrevet SPA vedrørende køb af aktierne i H3 A/S. Der eksisterer ikke et udkast hertil.
Exclusivity Agreement og Term Sheet vedlægges ikke. Min klient er ikke i besiddelse heraf, endsige bekendt med om de eksisterer.
Underskrevet Intercreditor Agreement.
Mark-up købsaftale vedlægges ikke. Min klient er ikke i besiddelse heraf, endsige bekendt med om den eksisterer."

Der er fremlagt en Share Purchase Agreement (SPA) mellem G1 A/S og G2 A/S (Sellers) og H1 Holding A/S (Buyer) og G4 (Guarantor), tilsammen kaldet "the Parties" vedrørende køb/salg af H3 A/S (Company). SPA´en bærer datoen den 19. oktober 2004, men det fortrykte felt for datoen for aftalens indgåelse er ikke udfyldt, ligesom datoen for underskrifterne ikke er påført.

Følgende er bl.a. indledningsvist bestemt:

"Intercreditor Agreement" means an agreement between the Seller, the Company, the Buyer, H2 and F1-Bank in the agreed terms."
...
"Related Persons" means, in relation to the Buyer, H2 and its directors end employees and any entity which H5 or H2. controls or in which it holds a majority of the equity interest and in relation to any Party, its employees, managers and directors, its holding companies and the subsidiary undertakings and associated companies from time to time of such holding companies, all of them and each of them as the context admits;

"H5" means the General Partner of H2., a Y1 limited partnership, Y3."

Købesummen for aktierne er foreløbigt aftalt til 15.760.000 EUR med tillæg af 6.000.000 EUR (vendor note) samt et tillæg på mellem 3.700.000 - 10.000.000 EUR afhængig af resultatudviklingen i H3 A/S. "Completion Date" er aftalt til 4. november 2004.

Af afsnit 16.1. fremgår, at alle meddelelser til køber skal sendes til H5 AB i Y4, og at henvendelser skal attesteres til E.S., Partner. Henvendelser til sælger skal ske til G4.

Som bilag 5 til SPA-aftalen er der indgået en "Intercreditor Agreement" dateret den 19. oktober 2004 mellem H1 Holding A/S (Borrower), G1 A/S, G2 A/S (Vendors) og H2,(Investor) og F1-Bank (bank).

Af Vendor Note indgået mellem G1 A/S og G2 A/S (Vendors) og H1 Holding A/S (Borrower) fremgår bl.a., at "Vendors" vil udlåne 6.000.000 EUR til køberne i henhold til en Vendor Note.

Af Intercreditor Agreement  dateret den 19. oktober 2004 fremgår bl.a.: "the Vendors and the Investor together being the "Junior Creditors". Samtlige nævnte aftalepartnere er kaldt "the Parties". Datoen for underskrivningen er ikke anført.

Af aftalen fremgår bl.a. følgende:

"Whereas

(A)

The Vendors as seller and the Borrower as buyer have on or about the date hereof entered into a share purchase agreement (the "SPA") concerning the sale and purchase of all of the shares in the Danish limited liability company H3 A/S (the "Company") as set out in and subject to the terms and conditions of the SPA;

(B)

The Vendors as lender and the Borrower as Borrower have on or about the date hereof entered into a loan agreement (the "Vendor Note"), concerning a subordinated loan in aggregate principal amount of EUR 6,000,000 (the "Vendor Loan") for the purpose of part financing of the acquisition by the Borrower of the Company;

(C)

The Investor as lender and the Borrower as Borrower have on or about the date hereof entered into a loan agreement (the "Investor Note"), concerning a subordinated loan ranking junior to the Vendor Note, in aggregate principal amount of EUR 4,960,103 (the "Investor Loan") for the purpose of part financing of the acquisition by the Borrower of the Company;

(D)

Pursuant to a multicurrency term loan facility agreement (as amended, supplemented and related from time to time) (the "Loan Agreement"), the contents of which the Junior Creditors have duly noted) entered into on or about 19 October 2004 between the Borrower (as borrower), and the Bank, the Bank has granted EUR 14,850,000 multicurrency term loan facilities (the "Loan Facilities") to the Borrower.

(E)

In addition to the Loan Facilities, F1-Bank may grant certain banking facilities (including, but not limited to, overdraft facilities, guarantee facilities and risk exposure under OTC lines) to subsidiaries of the Borrower on a uncommitted basis, in a aggregate amount not exceeding DKK 100,000,000 (the "Uncommitted Facilities") in respect of which the Borrower may undertake a guarantee.

(F)

The Bank has agreed to extend (and provide for the extension of ) the Loan Facilities and the Uncommitted Facilities to the Borrower on the condition that the Vendor Loan and the Investor Loan are subordinated in to all outstanding amounts in respect of the Loan Facilities and the Uncommitted Facilities on the terms set out in this Intercreditor Agreement.

Af afsnit 2.1 fremgår, at gælden har følgende prioritetsorden:

"First: the Senior Debt
Second: the Vendor Debt
Third: the Investor Debt"

Af afsnit 12 om "Costs and expenses" fremgår bl.a. følgende:

"All reasonable and documented costs, charges and expenses incurred and all payments made by the Vendors in the lawful exercise of the powers hereby conferred if occasioned by any act neglect or default of the Investor shall be carried by the Investor (and be guaranteed by the Borrower) and shall carry interest (as well after as before judgement) at the rate determined pursuant to clause 7 of the Vendor Note from the later of the date the same are incurred or become payable until the same are unconditionally and irrevocably paid and discharged in full.

(udeladt)

Each Senior Creditor shall be entitled to be indemnified by the Investor out of any sums received by the Senior Creditors due to the provisions of this Intercreditor Agreement in respect of all liabilities and expenses properly incurred by in the execution or purported execution of any of the powers, authorities or discretions vested in it pursuant hetero and against all actions, proceedings, costs, claims and demands in respect of any matter or thing done or omitted in any way relating to the Intercreditor Agreement and each Senior Creditor may retain and pay all sums in respect of the same out of any money received under the powers hereby conferred.

The Vendor shall be entitled to be indemnified by the Investor out of any sums rightfully received by the Vendors due to the provisions of this Intercreditor Agreement in respect of all liabilities and expenses properly incurred by it in execution or purported execution of any of the powers, authorities or discretions vested in it pursuant hereto and against all actions, proceedings, costs, claims and demands in respect of any matter or thing done or omitted in any way relating to the Intercreditor Agreement and the Vendors may retain and pay all sums in respect of the same out of any money received under the powers hereby conferred."

 (udeladt)

Each Senior Creditor shall be to be indemnified by the Investor out of any sums received by the Senior Creditors due to the provisions of this Intercreditor Agreement in respect of all liabilities and expenses properly incurred by it in the execution or purported execution of any of the powers, authorities or discretions vested in it pursuant hetero and against all actions, proceedings, costs, claims and demands in respect of any matter or thing done or omitted in any way relating to the Intercreditor Agreement and each Senior Creditor may retain and pay all sums in respect of the same out of any money received under the powers hereby conferred."

SKAT bad H1 Holding A/S om "Engagement letters" med de rådgivere, som havde medvirket ved aktieovertagelsen. SKATs anmodning blev besvaret af H3 A/S den 25. august 2008, der anfægtede SKATs ret til at forlange aftalerne fremlagt. Selskabet oplyste, at der alene blev indgået et aftalebrev med Revisor R2.

Der er fremlagt et udkast til "Engagement Letter", dateret den 3. juni 2004 fra Revisor R2 samt en e-mail af 11. juni fra Revisor R1 i Y5.

H3 A/S har til SKAT bl.a. oplyst følgende:

"I forbindelse med H2´s erhvervelse af H3 A/S fra G2 A/S og G1 A/S etablerede H2 selskabet H1 Holding A/S. Det var således H1 Holding A/S, der erhvervede aktierne i H3 A/S den 19. oktober 2004. H1 Holding A/S driver ikke anden virksomhed end at eje aktierne i datterselskabet H3 A/S. H1 Holding A/S har dog efterfølgende erhvervet aktierne i det franske selskab H4. H1 Holding A/S blev erhvervet med en aktiekapital på DKK 1.000.000 til overkurs, således at den samlede egenkapital på stiftelsestidspunktet udgjorde DKK 10.000.000. Den resterende del af finansieringen af købet af H3 A/S blev fremskaffet fra henholdvis F1-Bank, sælgerne samt H2.

Oversigt over kreditfaciliteter i forbindelse med erhvervelse af H3 A/S

Lånetype

Beløb-EUR

Sikkerhed

Forrentning

Investor Note

4.929.006

Nej, står tilbage i forhold til anden gæld

15 pct.

Vendor Note

6.000.000

Nej

Libor EUR 30 + 3 pct.

(stigende til 4 pct.)

F1-Bank Trance A

7.850.000

Aktier i H3 A/S

Cibor + 1,5 pct.

F1-Bank Trance B

3.000.000

Aktier i H3 A/S

Cibor + 1,75 pct.

Baggrund for Investor note
Som det fremgår af ovenstående oversigt over låneforholdene er Investor note subordineret i forhold til de øvrige långivere i H1 Holding A/S... (udeladt her)."

Den 31. marts 2006 blev Investor Note sammen med øvrige lån, i alt ca. 48,8 mio. kr., konverteret til aktiekapital.

H1 Holding A/S aktiverede i regnskabsåret 2004/2006 som et tillæg til købesummen for aktierne i H3 A/S og H4 udgifter til advokat og revisor samt finansieringsudgifter på i alt 6.125.749 kr., heraf er 2.658.264 kr. henført til købesummen for aktierne i H3 A/S og 3.467.485 kr. er henført til købesummen for aktierne i H4.

I brev af 28. marts 2008 bad H1 Holding A/S SKAT om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2005 (regnskabsperioden 19. oktober 2004 - 31. marts 2006). Anmodningen er begrundet med SKATs genoptagelsescirkulære af 1. februar 2008, offentliggjort i SKM2008.102.SKAT, vedrørende fradrag for advokat- og revisoromkostninger.

Fordelingen af de udgifter, som H1 Holding A/S ønsker fradrag for, er foretaget således:

Fakturadato

Udsteder

I alt

Finansiering
skøn

Ligningslovens
§ 8 J, stk. 3

Ligningslovens
§ 8 J, stk. 1

Køb af H3 A/S

24.11.2004

Advokat R1

1.191.923 kr.

238.385 kr.

30.000 kr.

923.538 kr.

29.11.2004

Revisor R2

185.000 kr.

185.000 kr.

04.11.2004

Revisor R2

45.000 kr.

14.400 kr.

30.09.2004

H5 AB

24.300 SEK

19.440 kr.

29.11.2004

Revisor R2

516.484 kr.

516.484 kr.

06.07.2004

Revisor R2

147.500 NOK

116.070 kr.

31.08.2004

Advokat R1

644.947 kr.

  64.495 kr.

580.452 kr.

I alt

Køb af H3 A/S

302.880 kr.

30.000 kr.

2.355.384 kr.

Køb af H4

27.01.2006

Advokat R1

563.532,89 kr.

507.180 kr.

56.353 kr.

30.09.2005

H5 AB

104.332,96 kr.

68.217 kr.

22.12.2005

Revisor R1

134.660 kr.

134.660 kr.

30.06.2005

G5

11.135 euro

83.152 kr.

03.08.2005

G5

11.348 euro

84.656 kr.

31.08.2005

G5

9.457 euro

70.549 kr.

14.10.2005

G6

111.696,67 euro

833.257 kr.

04.05.2006

G6

214.854,13 euro

1.603.900 kr.

Heraf berigtigelsesudgifter

-50.000 kr.

1.553.900 kr.

28.02.2006

Banknota fra F1-Bank

75.561,50 kr.

75.561 kr.

              0 kr.

I alt køb af H4

582.741 kr.

2.884.744 kr.

Fakturaer udstedt af Advokat R1
Faktura af 31. august 2004 på 644.947 kr.

Fakturaen er udstedt til H2. H2 har viderefaktureret udgiften til H1 Holding A/S den 21. september 2005. H1 Holding A/S har anset 64.495 kr. af fakturabeløbet for at vedrøre rådgivning om finansiering. Følgende fremgår bl.a. af fakturateksten:

"Omkostninger (Y7) den 8.-9. juni 2004 i forbindelse med gennemgang af datarum.

Omkostninger (Y8) den 25. august 2004 i forbindelse med forhandlinger med repræsentanter for G4, G7, G8 og H2.

Honorar for... bistand i perioden ultimo maj til ultimo august 2004 i forbindelse med H2's påtænkte køb af H3 A/S herunder:

 • Indledende drøftelser vedrørende vilkårene for erhvervelsen samt juridisk bistand i forbindelse med indgåelse af Exclusivity Agreement og Term Sheet, herunder førelse af diverse telefonsamtaler og tilvejebringelse af tekstforslag,
 • Gennemgang af information Memorandum udarbejdet af G7,
 • Gennemførelse af juridisk due diligence undersøgelse vedrørende H3 A/S samt udarbejdelse af Due Diligence Report, herunder ... gennemgang af datarum i Y9 i dagene 8. - 9. juni og i Y10 den 23. juni 2004, deltagelse i management interview den 10. juni 2004 samt udarbejdelse af diverse udkast til Due Diligence Report førende til afgivelse af endelig "Report on Summary Legal Due Diligence" dateret den 24. juni 2004,
 • Gennemgang af udkast til transaktionsdokumenter udarbejdet af G8, herunder Share Purchase Agreement (SPA) samt deltagelse i interne møder og drøftelser med H2 herom,
 • Juridisk rådgivning vedrørende transaktionsstruktur, herunder særligt vedrørende vilkårene for gennemførelse af overdragelsen som henholdsvis aktieoverdragelse og aktivoverdragelse, herunder førelse af telefoniske drøftelser, omfattende korrespondance med G8 ultimo juni/primo juli 2004,
 • Udarbejdelse af flere udkast til mark-up købsaftale samt mark-up Warranty Schedule i lyset af de løbende drøftede ændringer i transaktionsstrukturen samt førelse af interne drøftelser herom, førende til fremsendelse af samlet revideret mark-up købsaftale og mark-up Warranty Schedule til G8 den 19. juli 2004,
 • Rådgivning vedrørende indgåelse af Multi currency Term Loan Facility Agreement med tilhørende Inter-creditor Agreement med F1-Bank, herunder gennemgang af udkast til lånedokumenter udarbejdet af F1-Bank samt udarbejdelse af mark-up Agreement fremsendt til F1-Bank og H2 med henblik på forhandling af lånevilkårene i en telefonkonference samt førelse af efterfølgende drøftelser og korrespondance med F1-Bank vedrørende lånedokumentationen,
 • Deltagelse i løbende drøftelser med repræsentanter for H2, primært E.S., vedrørende samtlige ovennævnte forhold, herunder deltagelse i møder hos advokat R1, samt
 • ... deltagelse i forhandlinger med repræsentanter for G4, G7, G8 og H2 i Y8 den 25. august 2004."

Honoraret omfatter tillige diverse løbende drøftelser, korrespondance, telefonkonferencer m.v. i tilknytning til ovennævnte forhold."

"XX - Estimated Time Consumtion

-

"Overall management of the legal team and ongoing contact with H2

-

Initial contact with H2, review of Information Memorandum, advice in connection with H2 entering into Exclusivity Agreement and Term Sheet, review of Due Diligence Report, review of draft Sale and Purchase Agreement (SPA) and other documentation review from G8

-

Participations in several meetings and ongoing telephone conferences with representatives of H2 relating to the conditions for purchase of XX..."

Faktura nr. 5136 af 24. november 2004 på 1.191.923 kr.
Fakturaen er udstedt til H1 Holding A/S. Fakturaen er i første omgang betalt af H3 A/S, som har modposteret betalingen på en mellemregningskonto med H1 Holding A/S. H1 Holding A/S har skønnet, at 20 pct. af fakturabeløbet, dvs. 238.385 kr., har vedrørt rådgivning om finansiering. Bistanden har vedrørt:

"Honorar for ... (...udeladt) bistand i perioden primo september til primo november 2004 i forbindelse med Holdingselskabets erhvervelse af H3 A/S, herunder:

 • Udarbejdelse af ...Share Purchase Agreement (SPA) samt deltagelse i løbende interne og eksterne drøftelser herom, herunder førelse af omfattende korrespondance med G8 om de enkelte aftalevilkår;
 • Udarbejdelse af omfattende bilagsmateriale til SPA'en, herunder særligt vedrørende de af sælger afgivne warranties og udarbejdelse af talrige udkast til Warranty Schedule, udarbejdelse af udkast til referat af ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsesreferater vedrørende udlodning af ekstraordinært udbytte i Selskabet forud for Completion;
 • Omfattende rådgivning samt deltagelse i løbende forhandlinger og korrespondance vedrørende finansieringen af KCH's erhvervelse af Selskabet,... udarbejdelse af adskillige udkast til Vendor Note, Investor Note og Investor Undertaking samt udarbejdelse af mark-up versioner og afgivelse af løbende kommentarer til de af F1-Bank udarbejdede udkast til Interceditor Agreement, Multicurrency Term Loan Agreement, Pledge Agreement og andre dokumentudkast;
 • Gennemgang af udkast til Disclosure Letter udarbejdet af G8 samt udarbejdelse af talrige mark-up versioner af Disclosure Letter og førelse af løbende forhandlinger med G8 vedrørende udformningen af omfanget af de af sælger angivne disclosures;
 • Omfattende løbende forhandlinger og korrespondance med G8 m.fl. vedrørende de enkelte elementer og aftalevilkår i transaktionen...
 • Bistand i forbindelse med indhentning af legal opinion fra S.H. vedrørende H1 Holding A/S' rettigheder efter engelsk ret i henhold til SPA'en,...
 • Forberedelse af underskriftsdokumenter og deltagelse i underskriftsmøde den 19. oktober 2004 ...
 • Forberedelse og gennemførelse af Completion, herunder udarbejdelse af adskillige udkast til Completion Memorandum, udarbejdelse og indsamling af dokumenter til brug for completion...
 • Deltagelse i Completion den 4. november 2004 ...
 • Udarbejdelse af selskabsretlige dokumentation til brug for etableringen af H1 Holding A/S, herunder stiftelsesdokument af 19. oktober 2004, referat af ekstraordinær generalforsamling af samme dato, udkast til vedtægter for Selskabet samt efterfølgende gennemførelse af ændring af vedtægterne, udarbejdelse af referat til bestyrelsesbeslutning af 19. oktober 2004, udarbejdelse af referat af ekstraordinær generalforsamling vedrørende forhøjelse af H1 Holding A/S' aktiekapital, udarbejdelse af erklæringer fra Selskabets bestyrelse i forbindelse med etableringen og den efterfølgende forhøjelse af H1 Holding A/S' aktiekapital samt førelse af omfattende drøftelser med bl.a. Revisor R2 vedrørende etableringen af H1 Holding A/S, vurderingsberetning m.v.;
 • Gennemførelse af registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af etableringen og de efterfølgende ændringer i H1 Holding A/S samt anmeldelse af ændringer i Selskabets bestyrelses- og revisionsforhold;
 • ..."

På fakturaen er med håndskrift efterfølgende påført, at rådgivningen vedrørende etablering af H1 Holding A/S ifølge advokatens stiftelsesdokument har udgjort 10.000 kr. Endvidere har H1 Holding A/S anset 20.000 kr. som vedrørende berigtigelse m.v. af aktiekøb. 

Fakturaer udstedt af Revisor R2
Faktura af 29. november 2004 på 185.000 kr.
Fakturaen er udstedt til H1 Holding A/S. I fakturateksten er der henvist til et aftalebrev af 15. oktober 2004, som ikke er fremlagt. Af fakturateksten fremgår i øvrigt følgende:

"Fee regarding valuation report dated 19 October 2004...

Fee in respect of the preparation of the auditors' statement dated 19 October 2004 in accordance with § 29.2.3. of the Danish companies Act.

Out of pocket expenses, travelling and typing..."

Faktura af 29. november 2004 på 516.484 kr.
Fakturaen er udstedt til H2, som har viderefaktureret udgiften til H3 A/S den 21. september 2005.  I fakturaen er der henvist til et aftalebrev af 3. juni 2004. Bistanden har vedrørt:

"Fee regarding due diligence review of H3 A/S cf. engagement letter dated 3 Juni 2004, including assistance in relation to working capital discussions with Revisor R3, review of the balance sheet at 30 September 2004 and assistance rendered to Advokat R1 in relation to the Share sale and purchase agreement as regards accounting practice and equity

Fee in respect of advice on tax structuring and thin capitalisation

Out of pocket expenses, travelling and typing."

I et aftalebrev af 3. juni 2004, som er adresseret til E.S. i H5 AB, bekræftede Revisor R2 bl.a. følgende:

"Proposed acquisition of H3 A/S
Thank you for appointing Revisor R2 to assist you with your finansial due diligence in connection with your proposed acquisition of H3 A/S (the "Target") from G4. (the "Transaction"). This Engagement Letter sets out the Services that we have agreed to provide and the terms of our engagement.

1

The Services to be provided

1.1

We will prepare a due diligence report (the "Report") on the business and finansial affairs of the Target. The areas our work will cover are set out in the Appendix A to this letter.

1.2

We understand that we will have access to a data room provided by the Vendor and limited access to the management of The Target; we will not have access to the operations or finansial records of the Target."

Samme dato fremsendte Revisor R2 et Fee Letter vedrørende Project XX til E.S. i H5 AB.

Faktura af 6. juli 2004 på 147.500 NOK

Fakturaen er udstedt til H5, som har viderefaktureret udgiften til H3 A/S den 21. september 2005. Bistanden har vedrørt:

"Honorar for oppdrag "Market evaluation of X, domestic and filling stations"

Projektkostnad
Udgifter vedr. Presentasjon Y12..."

Faktura af 4. november 2004. Udgift på 14.400 kr.
Fakturaen er udstedt til H5 AB.

Der er faktureret for ydelser leveret i perioden september - oktober 2004:

"Frågor om danska skatteregler vid forvärv av bolag i Danmark, utredning"

Fakturaen er viderefaktureret fra H5 AB til H3 A/S ved faktura af 21. september 2005.

Faktura udstedt af H5 AB
Faktura af 30. september 2004. Udgift på 19.440 kr.
Fakturaen er udstedt af H5 AB til H2 og vedrører en række forskellige "Investment Costs", herunder 24.300 SEK vedrørende: "Prospective Investment cost H3, see attachment, Advokat R4". Fakturaen er vedlagt kopi af faktura af 10. maj, 10. juni og 12. august 2004 udstedt af Advokat R4, Y12, til H5 AB, samt bogføringsbilag, hvoraf det fremgår at i alt 24.300 SEK af disse fakturaer vedrører investeringsnummer 469, H3.

Fakturabeløbet på 24.300 SEK er viderefaktureret fra H5 AB til H3 A/S ved faktura af 21. september 2004.

Udgifter afholdt i forbindelse med køb af aktier i H4
Sagens oplysninger
Følgende fremgår af årsrapporten for 2004/2006 for H1 Holding A/S:

"H1 Holding A/S er gennem datterselskaberne H3 A/S og H4 S.A. ejer af flere globale leverandører af systemer, produkter og ydelser til fyldning og vedligeholdelse af X.
Udvikling i året
Regnskabsåret dækker perioden 19. oktober 2004 - 31. marts 2006 - i alt ca. 17. mdr. Periodens resultat er ikke tilfredsstillende og ikke på niveau med de budgetterede forventninger. Da H1 Holding A/S købte H3 A/S var der en forventning om et positivt resultat i perioden 19. oktober 2004 - 31. marts 2005. Dette blev ikke realiseret grundet den manglende investeringslyst i X branchen generelt som følge af høje oliepriser samt stigning i Euroens værdi i forhold til USD. I samme periode er der investeret betydeligt i opbygning af salgs- og serviceselskaber i udlandet.

I de efterfølgende 12 mdr. (1. april 2005 - 31. marts 2006) er investeringslysten i markedet vendt tilbage, hvilket har betydet en tilfredsstillende ordreindgang og resultat for H3 A/S. Herudover er H3 selskabernes strategiske satsninger på markedet for vedligeholdelsesudstyr samt servicemarkedet begyndt at give positive resultater.
Kapitalforhold
Der er i løbet af regnskabsperioden 2 gange sket ændringer i kapitalstrukturen. Første gang var primo januar 2006, hvor der er foretaget en kapitalforhøjelse på DKK 22 mio. Disse midler er tilført i forbindelse med akkvisitionen af H4 S.A., Y6. Anden gang var i marts 2006, hvor et lån fra aktionærerne på DKK 48,8 mio. blev konverteret til kapital. Selskabets nettolikvider er pr. 31. marts 2006 DKK 16,8 mio.

...
H4 S.A.
H4 blev købt pr. 1. januar 2006. Firmaet er beliggende i Y6 og har været etableret på X markedet i mere end 25 år.

Selskabet er full-scale leverandør af løsninger til X branchen fuldt på højde med H3 A/S. Der forventes betydelige synergier ved integration af de 2 produktprogrammer, den styrkede markedsposition på udvalgte markeder, samt muligheden for at udvikle servicemarkedet for H4´s globale kundeinstallationer."

Forud for offentliggørelse af årsrapporten i 2006 havde H1 Holding A/S´ datterselskab, H3 A/S, i december 2005 udsendt en pressemeddelelse vedrørende købet af H4. Af pressemeddelelsen fremgår bl.a. følgende:

"Joint Forces in the X Business

H3 A/S with headquarters in Denmark takes over competitor H4 from Y6 at the turn of the year. The agreement strengthens H3 A/S as global market leader with A.A., as Director and CEO. The two companies together gives a better geographic coverage of the world market and supports the mutual vision of being close to all customers ... (udeladt)

With regard to products and techonology the two companies supplement each other. Both have a strong attention on proces optimazation and logistisc from the ... plant to the end-user ... (udeladt).

H3 a/s with central officie in Y9, Denmark, today is owned by the company H2 in Y13 and has a staff of 90 in Denmark and approximately 40 in seven subsidiaries around the world and 30 agents ... (udeladt)."

Den 21. december 2005 underskrev H1 Holding A/S som køber og G3 som sælger (the Seller) en Stock Purchase Agreement (SPA) om salg af 99,98 pct. af aktierne i H4 (H4 = the Company). Det blev aftalt, at købesummen for 16.424 aktier i H4 skulle berigtiges kontant og 3.572 aktier i H4 skulle berigtiges i form af 555.647 kr.´s aktier i H1 Holding A/S. Det blev samtidigt aftalt, at G3 skulle overdrage 304.647 kr.´s aktier i H1 Holding A/S til H2, hvorefter G3´s ejerandel i H1 Holding A/S udgjorde 7,88 pct.

Faktura udstedt af Advokat R1
Faktura af 27. januar 2006 på 563.532,89 kr.
Fakturaen er udstedt til H1 Holding A/S. Bistanden har bl.a. vedrørt:

"Honorar for juridisk bistand i forbindelse med H1 Holding A/S erhvervelse af H4, herunder:

Omfattende rådgivning og korrespondance vedrørende finansiering af H1 Holding A/S' erhvervelse af H4, herunder gennemgang og rådgivning vedrørende H1 Holding A/S' eksisterende lånedokumentation (herunder navnlig Vendor Note og Intercreditor Agreement) og diverse finansieringsforslags forhold til denne, løbende kommentarer til sådanne finansieringsforslag, udarbejdelse af udkast til breve til G4 vedrørende finansieringsmodel og Vendor Note/Intercreditor Agreement samt rådgivning og korrespondance vedrørende spørgsmål om ulovlig selvfinansiering og om egne aktier, herunder drøftelser med Revisor R2 om størrelsen af H1 Holding A/S' frie egenkapital m.v ... (udeladt).

H1 Holding A/S har i forbindelse med genoptagelsesanmodningen anset 507.180 kr. for finansieringsudgifter, medens de resterende 56.353 kr. er anset for omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Faktura udstedt af H5 AB
Faktura af 30. september 2005 er udstedt af H5 AB til H1 Holding A/S. Der er tale om en viderefakturering af advokatomkostninger vedrørende Advokat R1 på 68.216 kr. Den underliggende faktura fra Advokat R1 er ikke fremlagt.

Faktura udstedt af Revisor R2
Faktura af 22. december 2005 på 134.660 kr. er udstedt til H1 Holding A/S for bistand vedrørende:

"Undersøgelse af minoritetsbeskyttelsesregler i Y6 i forbindelse med erhvervelse af H4.

Udlæg, første udlæg

Diverse undersøgelser, drøftelser omkring erhvervelsen af H4, herunder udarbejdelse af udkast til dokumenter, drøftelser omkring AL § 48, gennemgang af værdiansættelse til brug for vurderingsberetning, ændringer af struktur, diverse skattemæssige overvejelser m.v. frem til 18. december 2005."

Fakturaer udstedt af G5
Fakturaer af 30. juni 2005 på 11.135 euro er udstedt til H5 AB for bistand i forbindelse med adgang til datarum. Af fakturateksten fremgår følgende:

"Acompte/Diligences Data-Room, Dossier H5

Refacturation Frais (cf. pieces jointes").

Faktura af 3. august 2005 på 11.348 euro og faktura af 31. august 2005 på 9.457 euro er udstedt til H1 Holding A/S og vedrører tilsvarende ydelser i forbindelse med adgang til datarum.

Fakturaer udstedt af G6
Faktura af 14. oktober 2005 på 111.696,67 euro er udstedt til H1 Holding A/S og har ifølge fakturateksten vedrørt:

"Professional services rendered in connection with acquisition of H4 as per the attached details.

LEGAL FEES
- Letter of Intent and meetings at H4
- Due diligence
EXPENSES

Costs (official record search and information (Infogreffe), photocopies, telephone, data communications, special courier, etc.)

Hotel and travel expenses (as per the attached details)"

På fakturaen er påført omregning til danske kroner på 833.257 kr.

Faktura af 4. maj 2006 på 214.854,13 euro
Fakturaen er udstedt til H3 A/S og har vedrørt bistand i forbindelse med

"H3 / Acquisition H4

...
Professionel services rendered in connection with pre-closing, closing and post-closing matters relative to the aquisition of H4
..."

H1 Holding A/S har opgjort fakturabeløbet til 1.603.900 kr. og har i forbindelse med genoptagelsesanmodningen anset 1.553.900 kr. for omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 1, medens de resterende 50.000 kr. skønsmæssigt er anset for at vedrøre berigtigelsen af aktiekøbet.

Faktura af 28. februar 2006 udstedt af F1-Bank til H1 Holding A/S på 75.561 kr.
Fakturaen har vedrørt advokatomkostninger afholdt af F1-Bank og er viderefaktureret til H1 Holding A/S i forbindelse med finansieringen.

H1 Holding A/S har i forbindelse med genoptagelsesanmodningen anset udgifterne for finansieringsudgifter.

I selvangivelsen har H1 Holding A/S aktiveret samtlige ovennævnte advokat- og revisoromkostninger som en del af den skattemæssige anskaffelsessum. H1 Holding A/S har i forbindelse med genoptagelsesanmodningen anmodet om, at udgifterne i stedet godkendes fratrukket ved indkomstopgørelsen for indkomståret 2005.

Skattecenterets afgørelse
SKAT har ikke imødekommet H1 Holding A/S´ anmodning om nedsættelsen af indkomsten for 2005 med hhv. 2.658.264 kr. og 3.467.485 kr., i alt 6.125.749 kr. vedrørende advokat- og revisoromkostninger i forbindelse med erhvervelse af H3 A/S og H4.

Samtlige udgifter afholdt i forbindelse med aktiekøbene er anset for et honorar til H2 i dets egenskab af projektudvikler og -udbyder. Sådanne udgifter er ikke fradragsberettigede efter ligningslovens § 8 J, stk. 1 eller statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Vedr. advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med opkøb af H3 A/S:
H3 A/S er opkøbt af H2 gennem H1 Holding A/S. H2´s forretningsområde er at fungere som projektudbyder, idet H1 Holding A/S som kapitalfond har til formål at: (1) finde opkøbsegnede virksomheder, (2) planlægge opkøbet, (3) planlægge finansieringen af opkøbet, og (4) udvikle virksomheden med henblik på videresalg. H2 har således ekspertisen i at foretage undersøgelser forud for disse aktiekøb, herunder ekspertisen i konstruktionen og gennemførelsen af aktiekøbet.

Langt størstedelen af arbejderne er udført af advokater og revisorer, forinden H1 Holding A/S blev stiftet. Aftalerne med rådgiverne er derfor indgået med H2. Det underbygges af udkast til engagement letter af 3. juni 2004 og den indgåede aftale, jf. mail af 11. juni 2004, vedrørende arbejdet udført af Revisor R2. Heraf fremgår, at det er H2, der er aftaleparten. En del af arbejderne er endvidere faktureret til H2, som herefter har viderefaktureret udgifterne til H1 Holding A/S.  H2 har således bestilt arbejderne og figurerer som debitor på en del af fakturaerne. SKAT har på denne baggrund lagt til grund, at det er H2, der har initieret undersøgelserne og dermed også har stået for hele planlægningen af aktiekøbet.

SKAT har anset opkøbet af H3 A/S for et "projekt", som H2 har "kørt i stilling" og slutteligt udbudt til det nystiftede holdingselskab. H1 Holding A/S erhvervede således ikke blot aktierne i H3 A/S, men også de forudgående undersøgelser af H3 A/S, som er foretaget af H2, herunder undersøgelser af H3 A/S' vækstpotentiale m.v.

H1 Holding A/S har betalt for undersøgelserne, der er lavet i forbindelse med opkøbet af H3 A/S. SKAT har ikke anset betalingen for en betaling for advokat- og revisorudgifter, men derimod en betaling til H2 for de undersøgelser fonden har foretaget i forbindelse med aktieopkøbet. Udgifterne til advokat- og revisorudgifter er herefter H2's egne interne omkostninger, og H1 Holding A/S er ikke rette omkostningsbærer.

Det kan i den forbindelse ikke tillægges betydning, at en del af udgifterne efter H1 Holding A/S ´ stiftelse er faktureret direkte til H1 Holding A/S. Det afgørende er, at det er H2, der har initieret udgiften.

Vedr. advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med opkøb af H4:
H4 er erhvervet i januar 2006, og samtlige undersøgelser i forbindelse med købet af aktierne i H4 er udført efter stiftelsen af Holdingselskabet. Det kan således ikke på baggrund af stiftelsestidspunktet konstateres, om det er H2 eller H1 Holding A/S, der har stået for planlægningen af opkøbet af H4, og som har initieret undersøgelserne. Ved en gennemgang af fakturaerne samt korrespondancen kan det derimod konstateres, at H5 AB, att. E.S., er angivet som debitor vedrørende en mindre del af advokatudgifterne, samt at E.S. har stået for en del af arbejdet i forbindelse med købet af H4. E.S. har således været en aktiv part i forbindelse med planlægningen af opkøbet af H4.

I perioden 19. oktober 2004 til 8. januar 2008, hvor H1 Holding A/S blev solgt til F2-Bank var E.S. både administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i H1 Holding A/S og partner i H5 AB. H1 Holding A/S har ikke afholdt udgifter til lønninger i indkomståret 2005, hvor undersøgelserne af aktiekøbet er foretaget. Oplysningerne indikerer, at arbejdet ikke er udført af E.S. i kraft af hans ansættelse i H1 Holding A/S.

H2 har ekspertisen i at planlægge og opkøbe selskaber. Det er derfor naturligt, at det er H2, der har udført arbejdet, og SKAT har anset H2 for at have initieret undersøgelserne, der er foretaget af revisor og advokat.

Af de anførte grunde har SKAT anset købet af H4 for et "projekt", som H2 har "kørt i stilling", og slutteligt har udbudt til det nystiftede holdingselskab. Holdingselskabet har således ikke blot erhvervet aktierne i H4, men også de forudgående undersøgelser af H4 foretaget af H2.

Idet fradrag efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, kræver, at der er tale om advokat- og revisorudgifter, kan SKAT ikke godkende fradrag for udgifterne. Selskabets anmodning om fradrag for de bestridte udgifter på 3.467.485 kr. i henhold til ligningslovens § 8 J, stk. 1 er derfor ikke imødekommet.

Fradrag for finansieringsudgifter:
SKAT har ikke anset de af Holdingselskabet specificerede finansieringsudgifter for fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, litra a, stk. 1, da udgifterne ikke er afholdt til den løbende indkomsterhvervelse.

SKAT har ligeledes ikke anset finansieringsudgifterne for fradragsberettigede efter kursgevinstlovens § 26, stk. 4, idet udgifterne efter SKAT's opfattelse ikke er låneomkostninger for Holdingselskabet.

SKAT har anset opkøbet af H3 A/S og H4 for et "projekt", som H2 slutteligt har udbudt til H1 Holding A/S . Udgifterne til finansiering er derfor en del af den samlede betaling til H2 for det færdige projekt, og kan ikke fratrækkes som finansieringsudgifter.

SKAT har i en supplerende udtalelse til Landsskatteretten bl.a. bemærket, at Højesterets dom af 15. maj 2008, gengivet i SKM2008.465.HR efter SKAT's opfattelse kan sammenlignes med nærværende sag. I begge tilfælde er der tale om betaling af projektudgifter, altså udgifter afholdt til bl.a. markedsundersøgelser, advokat og revisor. Omkostningerne er blevet viderefaktureret til investorerne. Højesteret kom frem til, at udgifterne til advokat, revisor og markedsundersøgelser var projektudbyders egne, interne omkostninger.

Selskabets påstand og argumenter
Selskabets har nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for advokat- og revisor samt finansieringsudgifter med i alt 6.125.749 kr.

De omhandlede advokat- og revisorudgifter er afholdt i forbindelse med Holdingselskabets køb af aktierne i H3 A/S og H4 er omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 1. Holdingselskabet har derfor på grundlag af SKAT's genoptagelsescirkulære, offentliggjort som SKM2008.102.SKAT krav på at få genoptaget skatteansættelsen med henblik på nedsættelse af indkomsten med de omhandlede udgifter.

Omstændighederne i Højesterets dom af 15. maj 2008, gengivet i SKM2008.465.HR, er ikke sammenlignelige med den foreliggende sag. Højesteretsdommen kan derfor ikke danne grundlag for en nægtelse af genoptagelse af skatteansættelsen. Udgifterne udgør ikke betaling af et "udbyderhonorar" og har på ingen måde karakter heraf.

SKAT har i afgørelsen anerkendt, at Holdingselskabet er rette indkomstbærer, uanset om aftalerne er indgået forud for Holdingselskabets stiftelse. Også i så henseende er afgørelsen uden støtte i Højesterets dom af 15. maj 2008.

Selskabet har efterfølgende anført, at de omhandlede advokat- og revisorudgifter efter deres karakter er omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 1. Det afgørende er herefter, hvem der skal anses for at have afholdt udgifterne, jf. bl.a. Højesterets dom, gengivet i SKM2008.465.HR. SKAT har i udtalelsen til Landsskatteretten anerkendt, at Holdingselskabet er rette omkostningsbærer. I Højesterets dom var der tale om et 10-mandsprojekt. Spørgsmålet i sagen var, om investorerne i 10-mandsprojektet havde fradragsret for de af udbyderen afholdte advokat- og revisorudgifter i forbindelse med etableringen af ejendomsprojektet. Højesteret fastslog, at udgifterne var udbyderens og ikke investorernes. Fradragsretten tilkom derfor udbyderne.

I nærværende sag er der ikke er tale om et "udbyderhonorar" for Holdingselskabets aktionær al den stund, at Holdingselskabet ikke har betalt noget "honorar" til sin aktionær.

Der er derimod tale om et helt sædvanligt køb af aktier inden for en koncern, hvor tilrettelæggelsen og struktureringen af købet er sket centralt, men gennemført - såvel faktisk som retligt - af en anden selvstændig juridisk person i koncernen. Centralt har man bestilt og taget initiativ til de omhandlede, nødvendige undersøgelser vedrørende købene, men udgifterne er bestilt på vegne af det købende selskab og skal afholdes og bæres af det købende koncernselskab.

H2 har i forbindelse med de to selskabskøb ikke udviklet et projekt, som herefter er blevet "udbudt" (solgt) til Holdingselskabet. Der er heller ingen faktuel dækning for SKAT's konklusion om, at Holdingselskabets betaling af de omhandlede udgifter udgør et "honorar" til H2.  Holdingselskabet har netop ikke afholdt nogen udgifter til H2, men derimod til revisor og advokat.

Hvis man endelig vil sammenligne den foreliggende situation med omstændighederne vedrørende et 10-mands projekt, skal H2 ikke sidestilles med den eksterne projektudbyder, men derimod med de eksterne investorer. Den sammenlignelige situation ville således være 10 investorer, der tog initiativ til at købe en fast ejendom gennem et til formålet etableret kommanditselskab og i den forbindelse på kommanditselskabets vegne bestilte advokat- og revisorydelser. Denne situation har Højesteret imidlertid ikke taget stilling til med dommen. Der ville ikke være nogen tvivl om, at kommanditisterne i den situation ville have fradragsret for de afholdte udgifter.

Det er i øvrigt for bedømmelsen af fradragsretten ikke afgørende, om H2 som kapitalfond besidder en særlig ekspertise indenfor køb af virksomheder og har dette som sit formål. Det afgørende er derimod, hvem der skattemæssigt skal anses for at have afholdt udgifterne - og dermed er rette omkostningsbærer. På dette punkt har SKAT erklæret sig enig i, at Holdingselskabet er rette omkostningsbærer. Med denne erkendelse fra SKAT tilkommer fradragsretten utvivlsomt også Holdingselskabet, hvad SKAT har overset ved sin begrundelse for afgørelsen.

SKAT's afgørelse bygger således på en misforståelse af Højesterets dom, idet det ikke er muligt at anse udgifterne for afholdt af H2 og samtidigt at anse Holdingselskabet for rette omkostningsbærer i forhold til de samme udgifter.

Når Holdingselskabet er rette omkostningsbærer, har Holdingselskabet også skattemæssigt afholdt udgifterne, hvorfor fradragsretten tilkommer Holdingselskabet.

For så vidt angår Holdingselskabets finansieringsudgifter følger det af Skatteministeriets meddelelse af 6. august 1998, offentliggjort i TfS 1998, 581, at debitor kan medregne låneomkostninger til lånets anskaffelse i henhold til kursgevinstlovens § 26, stk. 4, når debitor ikke i medfør af andre bestemmelser har fradrag for omkostningerne.

SKAT's begrundelse om, at de omhandlede låneomkostninger også er et "udbyderhonorar", er også på dette punkt i strid med de faktiske og retlige forhold.

Debitor ifølge lånet er Holdingselskabet, hvad SKAT, så vidt vides, heller ikke har bestridt.  Omkostningerne knytter sig til lånet, og derfor udgør en del af Holdingselskabets anskaffelsessum for lånet. Låneomkostningerne er derfor fradragsberettigede for Holdingselskabet i takt med afviklingen af lånet.

Det er uden nogen sammenhæng med de faktiske omstændigheder at anse låneomkostningerne for H2's omkostninger. I så fald skulle SKAT have anset lånet for at være Holdingselskabets indkomstopgørelse uvedkommende. Holdingselskabet skulle have været tilskudsbeskattet af værdien af aktierne, som skulle anses for at være finansieret af H2. Dette er naturligvis ikke tilfældet, og er ej heller anført fra SKAT's side.

Selskabet har efterfølgende bl.a. anført, at Højesterets dom, gengivet i SKM2012.70.HR, ikke giver anledning for at konkludere, at udvidelsen af erhvervsvirksomheden i henhold til dagældende ligningslovs § 8 J, stk., ikke finder sted i det til lejligheden indkøbte holdingselskab, idet det ikke fremgår af Højesterets begrundelse. Det fremgår heller ikke af Landsrettens begrundelse. Landsrettes flertal havde tværtimod udtrykkeligt anført, at:

"Det udelukker ikke fradragsret.... efter denne bestemmelse, at advokat- og revisorbistanden blev rekvireret af..., før det besluttet, at aktierne skulle købes af..." (holdingselskabet)."

Højesteret afviste ikke fradragsret efter ligningslovens § 8 J. Når Højesteret ikke gav holdingselskabet medhold, skyldes det, at Højesteret foretog en nøje analyse af den virksomhed, som det hollandske moderselskab udøvede i forhold til det danske target-selskab, og ud fra en analyse af transaktionerne nåede Højesteret herefter frem til, at det var det hollandske moderselskab, der ved købet fik udvidet sin virksomhed.

Hverken etableringen af den danske holding-struktur eller den omstændighed, at de omhandlede udgifter vedrørte bistand rekvireret før en beslutning om at etablere købet gennem et dansk holdingselskab, lå til grund for Højesterets resultat i den omhandlede dom.

I modsætning til omstændighederne i Højesteretsdommen driver H2 ikke virksomhed med at levere systemer, produkter og ydelser til påfyldning og vedligeholdelse af X. H2 driver som kapitalfond investeringsvirksomhed og formueforvaltning. Stiftelsen og købet af H-koncernen udgør derfor heller ikke en "udvidelse" af kapitalfondens virksomhed.

Det forhold, at opkøbet er sket gennem et nystiftet holdingselskab, kan ikke i sig selv begrunde, at der ikke er fradragsret efter ligningslovens § 8 J. Udgifterne kan efter dommen kun nægtes fradraget i Holdingselskabet, hvis omstændighederne i sagen giver grundlag for en konklusion om, at det er H2´s virksomhed, der er udvidet. En sådan konklusion giver omstændighederne i sagen ikke anledning til.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Det fremgår af § 8 J, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006 af ligningsloven, at udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Efter bestemmelsens stk. 3 kan udgifter, der må anses for tillæg til en købesum eller fradrag i en salgssum for et aktiv, ikke fradrages efter stk. 1.

Det fremgår af ligningslovens § 8 J, stk. 3, at udgifter, der må anses som tillæg til en købesum eller fradrag i en salgssum for et aktiv, ikke kan fradrages efter stk. 1.

Det følger af Højesterets domme af 24. oktober 2007, sag nr. 2, 186/2006 og sag nr. 2, 78/2006, gengivet i SKM2007.775.HR og SKM2007.773.HR, at ligningslovens § 8 J, stk. 3, om fradrag for advokat- og revisorudgifter ved etablering og udvidelse - for så vidt angår tilfælde, hvor en virksomhed udvides ved erhvervelsen af en bestemmende aktiepost i et andet selskab - må forstås således, at bestemmelsen alene omfatter sådanne udgifter til advokat og revisor, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, herunder udgifter til udfærdigelse af transportpåtegninger, noteringer og anmeldelser. Andre udgifter til advokat- og revisorbistand, herunder bistand i form af undersøgelser, rådgivning, deltagelse i forhandlinger og udfærdigelse af kontrakter, kan ikke anses som tillæg til købesummen. Hvis betingelserne herfor er opfyldt, kan udgifterne fratrækkes efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Højesteret fandt ved en dom afsagt den 11. januar 2012, sag nr. 11/01 2012, 1. afd., 177/2010, gengivet i SKM2012.70.HR, at udvidelsen af erhvervsvirksomheden, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 1 og stk. 3, i forbindelse med virksomhedsopkøb i henhold til en "eller ordre-" klausul, ikke fandt sted i det nyerhvervede danske skuffeholdingselskab, men i det danske skuffeholdingselskabs hollandske moderselskab. Det hollandske moderselskab havde indgået aftale om at købe det senere overtagne selskab, hvis sælgeren ville sælge. Da sælgeren den 21. december 1999 besluttede sig for at sælge, erhvervede det hollandske selskab det danske skuffeselskab, som i henhold til "eller ordre-" klausulen indtrådte i aftalen. Det hollandske moderselskab lånte det danske skuffeholdingselskab penge til købet af aktierne i det senere overtagne selskab, ligesom det hollandske moderselskab fortsat havde forpligtelser over for sælgeren. Forud for indgåelsen af køberetten havde det hollandske moderselskab med ekstern bistand foretaget bl.a. "due diligence"- undersøgelser.

Det fremgår af § 26, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 978 af 28. september 2006 af kursgevinstloven, at gevinst eller tab på gæld opgøres som forskellen mellem gældens værdi ved påtagelsen af gælden og værdien ved frigørelsen eller indfrielsen. Sker indfrielsen gennem afdrag, medregnes en så stor del, som svarer til forholdet mellem på den ene side indfrielsessummen med fradrag af anskaffelsessummen og på den anden side indfrielsessummen.

Bestemmelsen i kursgevinstlovens § 26, stk. 4, er ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 flyttet til § 26, stk. 2, og ved lov nr. 254 af 30 marts 2011 flyttet til § 26, stk. 3. Ordlyden er uændret.

Af forarbejderne til den dagældende § 26, stk. 4 i kursgevinstloven, fremgår blandt andet (jf. Folketingstidende 1996-97, tillæg A, side 4102):

"...Omkostninger i forbindelse med erhvervelse af fordringer og stiftelse af gæld, f.eks. gebyrer, kurtage, stiftelsesprovision og stempelafgifter, kan tillægges den faktiske anskaffelsessum."

Højesteret fastslog ved en dom af 22. december 2011, j. nr. 33/2010, gengivet i SKM2012.2.HR, at når der henses til karakteren af de eksempler på låneomkostninger, som er nævnt i bestemmelsens forarbejder, skal der være tale om omkostninger, som kan henføres til selve gældens etablering eller indfrielse.

Landsskatteretten traf ved en kendelse af 29. november 2012 afgørelse i en sag om fradrag for udgifter til advokat- og revisor efter dagældende ligningslovs § 8 J, stk. 1, i forbindelse med en kapitalfondsovertagelse af et dansk selskab gennem et til lejligheden erhvervet skuffeselskab. Landskatterettens afgørelse er offentliggjort som SKM2013.105.LSR. Landsskatteretten fandt, at udvidelsen af erhvervsvirksomheden ikke fandt sted i det til lejligheden erhvervede skuffeselskab, hvorfor dette selskab ikke havde fradrag for de omtvistede advokat- og revisorudgifter efter dagældende ligningslovs § 8 J, stk. 1. I samme afgørelse tog Landsskatteretten stilling til en påstand om fradrag for låneomkostninger.

Det påhviler selskabet at dokumentere, at udvidelsen af erhvervsvirksomheden i forbindelse med opkøbet af såvel H3 A/S i oktober 2004 som H4 i december 2005 fandt sted i selskabet og ikke i H2, ligesom det påhviler selskabet at dokumentere eller sandsynliggøre, at selskabet er rette omkostningsbærer af de bestridte advokat- og revisorudgifter. Landsskatteretten bemærker, at der i relation til ligningslovens § 8 J, stk. 1, kun kan ske udvidelse ét sted. Dette har betydning, når opkøbet sker gennem et til lejligheden erhvervet, nystiftet selskab.

Landsskatteretten lægger til grund, at H2 forinden stiftelsen og erhvervelsen af H1 Holding A/S havde forhandlet med G1 A/S og G2 A/S om køb af aktierne i H3 A/S, herunder forhandlet om finansiering af overtagelsen. Det understøttes af bl.a. faktura af 31. august 2004 udstedt af Advokat R1 til H2, hvoraf det fremgår, at H2 i juni 2004 har haft adgang til datarum i forbindelse med H2´s påtænkte køb af H3 A/S. I samme måned udførte H2 due diligence, og der blev udarbejdet flere udkast til bl.a. SPA og Intercreditor Agreement.

Det fremgår af sagens oplysninger, at H2 og sælgerne forud for stiftelsen og erhvervelsen af H1 Holding A/S indgik en Exclusivity Agreement, som Landsskatteretten har bedt om, men ikke modtaget. På baggrund af sagens oplysninger lægger Landsskatteretten til grund, at H2, forud for stiftelsen og erhvervelsen af H1 Holding A/S havde fået bindende tilsagn om finansiering.

På baggrund af en samlet vurdering af de oplysninger, som er fremlagt i sagen, finder Landsskatteretten, at selskabet ikke har godtgjort, at erhvervelsen/udvidelsen af erhvervsvirksomheden fandt sted i selskabet. De fremlagte oplysninger peger tværtimod på, at udvidelsen fandt sted i H2, der var inviteret til og afgav købstilbuddet, der førte til opkøbet. Først da aftalen skulle sluttes, blev det besluttet, at opkøbet skulle ske gennem H1 Holding A/S, som H2 samtidigt havde erhvervet.

Landsskatteretten er på baggrund heraf enig med SKAT i, at de bestridte udgifter skal vurderes under ét, og Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse, hvorefter der ikke kan godkendes fradrag efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, ligesom der ikke kan godkendes fradrag for udgifter på 302.880 kr. som låneomkostninger. Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs forhøjelse af indkomsten med 2.658.264 kr.

Vedrørende erhvervelsen af H4 er der mellem SKAT og selskabet enighed om, at de bestridte udgifter på i alt 3.467.485 kr. er afholdt ca. ét år efter stiftelsen af H1 Holding A/S. Der er mellem selskabet og SKAT enighed om, at H1 Holding A/S erhvervede 99,98 pct. af kapitalen i H4.  Ifølge det oplyste driver driftsselskabet H3 A/S og H4 virksomhed indenfor samme branche, og de to driftsselskabers produkter og teknologier supplerer hinanden.

Landsskatteretten er enig med SKAT i, at der i modsætning til erhvervelsen af H3 A/S er betydelig bevismæssig usikkerhed med hensyn til, om opkøbet blev igangsat, styret og ledet af H1 Holding A/S eller af H2.  Som sagen foreligger oplyst for Landsskatteretten, finder retten det betænkeligt i den konkrete situation at underkende, at der i forbindelse med opkøbet af H4 skete en udvidelse af H1 Holding A/S´ virksomhed.

Det er ubestridt, at 582.741 kr. af de bestridte udgifter vedrører rådgivning om finansiering. Rådgivning om finansiering vedrører finansiering af opkøbet, og Landsskatteretten godkender ikke disse udgifter fratrukket i medfør af dagældende ligningslovs § 8 J, stk. 1. Udgifterne kan heller ikke fratrækkes som låneomkostninger, jf. Højesterets dom, gengivet i SKM2012.2.HR.

Af de anførte grunde ændrer Landsskatteretten SKATs forhøjelse af indkomsten til 582.741 kr.