Dato for udgivelse
03 Apr 2014 12:46
SKM-nummer
SKM2014.234.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0194745
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har i forbindelse med vurderingen pr. 1.10.2007 ændret den omberegnede grundværdi i 2001-prisniveau fra 356.300 kr. til 226.700 kr. Ændringen skyldes, at SKAT ved vurderingen pr. 1.10.2007 har anvendt en for høj områdepris.

Hjemmel

Vurderingsloven § 33, stk. 18;
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 18
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.2.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.4.3.

Sagen drejer sig om en ejerlejlighed, der pr. 1.10.2007 blev vurderet 1. gang. SKAT har i forbindelse med vurderingen samtidig foretaget en omberegning af grundværdien i 2001-niveau, efter Vurderingslovens § 33, stk. 18. SKAT har ved denne omberegning anvendt en forkert områdepris, hvorved at grundlaget for den kommunale grundskyld har været for højt.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført betydelig højere kommunal grundskyld for efterfølgende år. Den omberegnede grundværdi blev derfor genoptaget og ændret til de korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra 20. marts 2009.