Dato for udgivelse
27 Feb 2014 13:07
SKM-nummer
SKM2014.155.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-080728
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi, omberegnede grundværdisværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. januar 2002, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 med henblik på nedsættelse af grundværdien samt den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 13, og
Vurderingsloven § 33, stk. 13 og 18.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit H.A.

Ejendommen A blev ved vurderingen pr. 1. januar 2002 placeret i et andet grundværdiområde end naboejendomme og derfor er grundværdien samt den omberegnede grundværdi i niveau 2001 beregnet på et forkert grundlag.

Som konsekvens af ejendommens fejlagtige registrering er grundværdien beregnet ud fra en områdepris på 150 kr./m². Grundværdien på de ejendomme i det grundværdiområde hvor ejendommen A hører til, er beregnet ud fra en områdepris på 180 kr./m², desuden har alle ejendomme i området fået et nedslag på 225.000 kr.

Ejendommen pr. 1. januar 2002 var vurderet som en ubebygget grund med et matrikulært areal på 5.516 m².

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 er ejendommen bebygget med et sommerhus på 94 m².

Efter indstilling fra SKAT har Skatterådet ændret vurderingen således:

Vurdering 1. oktober 2002:

Ejendomsværdi 503.700 kr. ændres til 379.400 kr.
Grundværdi 503.700 kr. ændres til 379.400 kr.
Omberegnet grundværdi 2001: 503.700 kr. ændres til 379.400 kr.

Vurdering 1. oktober 2003

Ejendommen årsreguleres pr. 1. oktober 2003 i overensstemmelse med ovenstående.

Vurdering 1. oktober 2004

Ejendomsværdi: 1.900.000 kr. ændres til 1.800.000 kr.
Grundværdi:    528.900 kr. ændres til 398.400 kr.
Omberegnet ejendomsværdi 2001:  ansættes til 1.300.000 kr.
Omberegnet ejendomsværdi 2002:

 ansættes til 1.350.000 kr.

Vurdering 1. oktober 2005

De omberegnede ejendomsværdier i prisniveau 2001 og 2002 bortfalder, idet der ved vurderingen pr. 1. oktober 2007 ikke er en omberegningsgrund jf. vurderingslovens § 33 stk. 12-15.

Ændringen vil få skattemæssig virkning for betalte skatter og afgifter fra og med 11. maj 2006 for beregning af den kommunale grundskyld samt fra og med indkomståret 2008 for beregningen af ejendomsværdiskat.