Dato for udgivelse
24 feb 2014 12:37
SKM-nummer
SKM2014.145.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
13-5816961
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Virkningstidspunkt, momspligt, gebyrer, betalingskort, overvæltning,
Resumé

SKAT meddeler på given foranledning, at der skal betales moms af butikkernes overvæltning af gebyrer for kundernes brug af kredit- og betalingskort m.v. fra den 23. januar 2012

Hjemmel

LBK nr. 106 af 23. januar 2013

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 1, og stk. 2, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 D.A.8.1.1.2.4

Gebyrer, som virksomheder i henhold til eksempelvis lov om betalingstjenester og elektroniske penge (tidligere betalingsmiddelloven), kan opkræve fra deres kunder, når kunderne bruger betalingskort mv., skal behandles som en biydelse til den leverede hovedydelse. Gebyrerne skal altså undergives samme momsmæssige behandling som hovedydelsen. Det vil sige, at hvis hovedydelsen er momspligtig er gebyret det også.

Dette har været gældende siden offentliggørelsen af Den juridiske Vejledning 2012-1 (version 1.5 - 23.01.12 - 15.07.12), den 23. januar 2012.

Baggrunden var, at EU-domstolen i dommen i sag C-276/09, Everything Everywhere Ltd., udtalte, at ekstra gebyrer, som en udbyder af telekommunikationstjenesteydelser fakturerer sine kunder, der betaler med kreditkort, debetkort m.v., ikke i momsmæssig henseende udgør vederlag for en tjenesteydelse, der er særskilt og uafhængig i forhold til hovedydelsen, der består i levering af telekommunikationstjenesteydelser.

Det var og er SKATs opfattelse, at den tidligere danske praksis for den momsmæssige behandling af overvæltning af gebyrer for kundernes brug af kredit- og betalingskort m.v.  ved EU-domstolens dom den 2. december 2010 blev underkendt.

Der henvises endvidere til Skatterådets bindende svar i SKM2014.142.SR om momspligt af gebyrer, der opkræves i et online tilmeldings- og betalingssystem.