Dato for udgivelse
11 Dec 2013 11:39
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1238/2013 offentliggjort i EU-tidende L 325 af 5. december 2013 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) (toldtariffens pos. ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og ex 8541 40 90) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1238/2013.

Forordingen trådte i kraft den 6. december 2013.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1239/2013 offentliggjort i EU-tidende L 325 af 5. december 2013 indført en endelig udligningstold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) (toldtariffens pos. ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og ex 8541 40 90) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige udligningstold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1239/2013.

Forordningen trådte i kraft den 6. december 2013.

OBS
I den danske version af ovenstående forordning, artikel 1, stk. 1 er der sket en trykfejl. EX 3818 00 10 (3818 00 10 11 og 3818 00 10 19) skal slettes.

Se den engelske version af forordning 1239/2013:

(EU) No 1239/2013

Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse (2013/707/EU) offentliggjort i EU-tidende L 325 af 5. december 2013 bekræftet godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) i de endelige foranstaltningers anvendesesperiode.

For så vidt angår godtagelse at tilsagn henvises til teksten i gennemførelsesafgørelse (2013/707/EU).

Afgørelsen trådte i kraft den 6. december 2013.