Dato for udgivelse
09 dec 2013 09:54
Til
virksomheder mfl. beskæftiget med Motorregistret
Sagsnummer
13-6430197
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Ændringer til Motorregistret implementeres søndag den 15. december 2013.


Release 2.5 til Motorregistret implementeres søndag den 15. december 2013, fra kl. 16 til kl. ca. 22.

Ændringerne omfatter følgende:

ÆA 395. Genregistrering af køretøj, hvor nummerpladerne er meldt stjålet/tabt

Gør det hurtigere, at få genregistreret et køretøj, hvor nummerpladerne er meldt bortkommet. Funktionaliteten kan udelukkende anvendes af SKAT.

Genregistreringen forudsætter at pladerne er meldt bortkommet til Politiet. Genregistreringen har til formål at gøre det muligt at skifte fra ét registreringsnummer til et andet, uden at foretage andre ændringer på køretøjet. Der kan således ikke ske ændringer i ejer/brugerforholdet eller lign.

Bemærk at hurtig genregistrering kun er mulig, hvis køretøjet ikke er afmeldt. Hvis pladerne allerede er afmeldt hos SKAT, kan genregistrering via denne metode ikke ske.

Dvs. hvis pladerne er afmeldt dagen før, og køretøjet f.eks. mangler et syn, kan der ikke ske genregistrering før synet er gennemført.

ÆA 421. Registreringsnummer i stedet for KøretøjsIdent

For virksomheder med B2B adgang til Motorregistret vil servicen "KoeretoejGenerelIdentifikatorStruktur" returnere registreringsnummeret i stedet for KøretøjsIdent (KID).

ÆA 436. Bemærkningsfelter ifm. anmeldelse

Når der anmodes om værdifastsættelse hos SKAT i venstremenuen "Registreringsafgift" >> "Anmod om værdifastsættelse", er der mulighed for at tilføje yderligere oplysninger om køretøjet i et bemærkningsfelt.

SKAT gør opmærksom på, at alle oplysninger som skrives i dette felt vil være offentlig tilgængelig i Motorregistret i venstremenuen "Køretøjsdetaljer" >> "Vis køretøj". Man bør derfor sende personfølsomme oplysninger til SKAT via TastSelv Borger eller TastSelv Erhverv.

Virksomheder der ikke kan sende via TastSelv Erhverv kan sende oplysningerne pr. mail til motorcenter@skat.dk. I mailen henvises til det journalnummer, som fremgår af kvitteringsbilledet i Motorregistret, når man har anmodet om værdifastsættelse.

SKAT får fremover mulighed for at skrive yderligere bemærkninger, som er lagt til grund for en værdifastsættelse. Bemærkningerne vil fremgå af afgørelsen om værdifatssættelse.

ÆA 439. USKøretøjRegistreringHent tilføjes værdien Fast prøveskilt

For virksomheder med system-til-system adgang (B2B adgang) til Motorregistret vil servicen "USKøretøjRegistreringHent" fremover også indeholde oplysninger om køretøjer med fast prøveskilt.

ÆA 495. Anmelders data ved oprettelse af køretøjer i Synshal eller hos SKAT.

Når en synshal eller SKAT opretter et køretøj i Motorregistret, skal der fremover indtastes cpr eller cvr nr. på anmelder af køretøjet. Anmelderfeltet fremkommer i fanen "Køretøjsoprettelse".

ÆA 538. Oprettelse af ukomplette køretøjer via CoC

Motorregistret kan fremover håndtere ukomplette køretøjer (chassiskøretøjer) og lastbiler kan fremover oprettes på CoC dokument. Ny type køretøj (ikke komplet) oprettes og erklæres af importøren. Herefter skal en synshal godkende den endelige køretøjskonfiguration. Når køretøjet er godkendt ved syn, kan forhandlere afgiftsberigtige køretøjet, og det kan indregistreres af en nummerpladeoperatør.

Oprettelse af ukomplette køretøjer skal ske i form af et CoC dokument. Samtidig hermed skal der i oprettelsen via CoC, både for fuld oprettelse og ukomplet oprettelse, for visse køretøjstyper også angives et TypeAnmeldelseNummer. Jf. Trafikstyrelsens vejledning kan feltet udfyldes med et Bremsedataerklæringsnummer.

Der kan oprettes ukomplette køretøjer for følgende arter:

 • Stor personbil
 • Varebil
 • Lastbil
 • Påhængsvogn
 • Sættevogn

Ukomplette køretøjer skal til registreringssyn, inden de kan endeligt oprettes.

I forbindelse med oprettelsen af ukomplette køretøjer, skal importøren erklære at køretøjet er oprettet i henhold til CoC dokumentet.

I forbindelse med registreringssynet kan synsvirksomheden ændre i alle køretøjsfelter. Efter der er foretaget et syn på køretøjet, og det er fuldt oprettet, er det kun muligt at ændre data ved at foretage et nyt registreringssyn.

I den nuværende oprettelsestabel ændres følgende felter.

Stor Personbil:

 • EgenVægt                (CoC: Obligatorisk)
 • PassagerAntal          (CoC: bruges ikke)
 • FuelMode                 (CoC: Obligatorisk)

Varebil

 • EgenVægt                (CoC: Valgfri)
 • FuelMode                 (CoC: Obligatorisk)

Lastbil

 • SkatteAkselTryk        (CoC: bruges ikke)

Sættevogn

 • TekniskTotalVægt     (CoC: Obligatorisk)
 • TilkoblingMulighed    (syn: valgfri, CoC : valgfri, T.att. valgfri)

Motorcykel

 • KmPerLiter               (CoC: bruges ikke)

Ukomplette køretøjer afviger fra almindelig oprettelse på følgende felter:

Stor Personbil

 • EgenVægt                                     (CoC inc.: valgfri)
 • KørselStøj                                     (CoC inc.: valgfri)
 • KøreklarVægtMinimum                   (CoC inc.: valgfri)
 • SiddepladserMinimum                    (CoC inc.: valgfri)
 • SkatListePris(indkøbsprisen)           (CoC inc.: valgfri)

Varebil

 • AntalDøre                                     (CoC inc.: valgfri)
 • CO2Udslip                                     (CoC inc.: valgfri)
 • KmPerLiter                                    (CoC inc.: valgfri)
 • MaksimumHastighed                      (CoC inc.: valgfri)
 • SiddepladserMinimum                    (CoC inc.: valgfri)
 • SkatListePris (indkøbsprisen)          (CoC inc.: valgfri)
 • KøreklarVægtMinimum                   (CoC inc.: valgfri)

Lastbil

 • Kørselstøj                                     (CoC inc.: valgfri)
 • KøreklarVægtMinimum                   (CoC inc.: valgfri)
 • SiddepladserMinimum                    (CoC inc.: valgfri) 

Påhængsvogn

 • TilkoblingsMulighed                        (CoC inc.: Obligatorisk)
 • KøreklarVægtMinimum                   (CoC inc.: valgfri)

Typeanmeldelses­nummeret skal medtages på skærmbillederne for CoC oprettede køretøjer, både ved fuld og ukomplet oprettelse. Ved system-til-system oprettelse af CoC (fuld og ukomplet) udvides strukturen med TypeAnmeldelseNummer. Den angivne oplysning medtages på registreringsattesten.

Det vil ikke være muligt at gemme et ukomplet køretøj under oprettelsen, men det vil være muligt at redigere et delvist oprettet køretøj, dog kan arten ikke ændres. 

I forbindelse med redigering af køretøjsdata skal reglerne i Oprettelsestabellen for ukomplette køretøjer følges. Det vil heller ikke være muligt at føre et køretøj over til portalpunktet: mine opgaver.

Øvrige ændringer

Det vil være muligt, at oprette en Lastbil via CoC med de data der fremgår af CoC dokumentet. Såfremt et køretøj er oprettet - enten via COC eller Typeattest - med angivelse af synsfrisammenkobling vil denne oplysning medtages på tilladelsesfanen som en tilladelse. Tilladelsen kan fjernes i forbindelse med registeringen. Det gælder for arterne 05,06,10 og 11.

Ændring af regel

I oprettelsestabellen er alle biler sat til at feltet røggastæthed er valgfrit, men med er drivmiddel lig Diesel, bliver feltet obligatorisk. Denne regel ændres til, at feltet bliver obligatorisk, hvis drivmiddel er lig Diesel og euronorm er forskellig fra Euro 6 eller Euro 7.

ÆA 549. Fejlhåndtering af servicekald

Ændringen medfører at fejl ifm. et servicekald fra Motorregistret til SAP hurtigere kan rettes. Motorregistret vil fremover selv kunne genfremsende fejlede fordringer med samme fordringsID til SAP. Hverken interne eller eksterne brugere vil opleve en forskel, men fejlrettelsen bliver langt hurtigere og mindre ressourcekrævende.

ÆA 553. Ændring i servicekald til Erhvervssystemet

Nogle virksomheder kan have flere adresser i Erhvervssystemet. I nogle tilfælde har Motorregistret hentet den forkerte adresse. Dette rettes, så Motorregistret fremover altid henter den rette hjemstedsadresse.

ÆA 554. Sekundære erhvervsmæssige brugere

Sekundære erhvervsmæssige brugere (kommuner, P-selskaber og lign.) har hidtil kun kunnet se primær ejer og primær bruger af et køretøj. Fremover vises også sekundære ejere og brugere, når sekundære erhvervsmæssige brugere slår et registreringsnummer op i Motorregistret.

ÆA 556. Pladeoperatører kan afmelde historiske nummerplader

Køretøjer med historiske nummerplader kan fremover afmeldes af nummerpladeoperatører. Det betyder, at historiske plader fremover også kan afmeldes af pladeoperatører (forhandlere og synshaller), autoophuggere, Politiet og forsikringsselskaber.

ÆA 581. Overførsel af fordringer for plader den 1. i måneden, samt hurtigere rykkerprocedure

For at sikre korrekt regnskabsmæssig periodisering vil fordringer vedr. pladegebyrer overføres den 1. i den efterfølgende måned. Samtidig vil der blive indført en hurtigere rykkerprocedure for autoriserede forhandlere der ikke godkender deres månedsangivelse den 15. i måneden. 1. rykker sendes den 16. og anden rykker 5 dage senere. Bliver månedsangivelsen ikke godkendt efter 2. rykker, vil SKAT påbegynde individuel behandling af den pågældende virksomheds månedsangivelse.

ÆA 585. Rettelser til registreringsattesten om vogntogsvægt og vægtgrænser  

Registreringsattesten tilføjes oplysning om vogntogsvægt. Samtidig sikres det at vægtgrænser, især for lastbiler, angives korrekt på registreringsattesten.

ÆA 591. Nyt batch-job til masse-opdatering af køretøjsoplysninger, kreditorskifte, mv.

Denne ændring gør det hurtigere for SKAT at rette en liste af køretøjer, fx hvis en importør ved en fejl har angivet forkerte data i en typeattest eller et CoC datablad.

Kreditorskifte af leasingkøretøjer bliver ligeledes muligt. Denne funktionalitet kan udelukkende anvendes af SKATs systemejere i samarbejde med Netcompany. Der er ikke funktionalitet tilgængelig i Motorregistret for andre aktører end SKATs systemejere og systemleverandøren.

Den nye batch-funktionalitet kan ændre data på serier af køretøjer. Handlingerne kan udføres på følgende operationer, alene eller i kombination:

 1. Kreditorskifte
 2. Bestille registreringsattest
 3. Genberegne periodisk afgift
 4. Ændring af køretøj tekniske data
 5. Forsikring teknisk ændring
 6. Forsikrings tilgange/afgange

Eksempel på brug: Hvis en importør har oprettet en serie køretøjer, hvor oplysningerne er forkerte, kan SKAT fremover masse-rette oplysningerne, genberegne de periodiske afgifter hvis f.eks. km/l rettes, bestille nye registreringsattester og sende teknisk ændring til forsikringsselskaberne.

ÆA 604: Fremsøgning af registreringssynede køretøjer, hvor syn er udløbet

Nye køretøjer oprettet via syn - med status "Godkendt" - er egnet til registrering. Gyldighedsperioden for et registreringssyn er pt. 1 år. Når gyldigheden for synet udløber og køretøjet ikke har været registret i Danmark, vil køretøjet fremover ikke blive slettet i Motorregistret. Der er fortsat adgang til at fremsøge køretøjet, samt ændre det via et registreringssyn. Såfremt køretøjet igen bliver synet med status "Godkendt", er køretøjet igen egnet til registrering inden for 1 år fra synsdatoen.

ÆA 615. Beløb i "periodisk afgift" og "periodisk afgift detaljer" afstemmes

Der har været eksempler på afrundingsforskel imellem "periodisk afgift" og "periodisk afgift detaljer" på nogle køretøjer. Muligheden for afrundingsforskel elimineres fremadrettet.

ÆA 618. Diverse fejlrettelser

"RQI 0944554: Annullering af afmelding danner ny reg.att med ukendt RAK-kode". Når en afmelding bliver annulleret, bliver der fremover  ikke dannet en ny registreringsattest og nye RAK koder.

"RQO0063959 DMR - Indberetning af ti sekundære brugere fejler." Der kan nu oprettes mere end 5 sekundære ejere/brugere, og disse bliver vist på skærmen.

"RQO0061116 DMR - fejl ved bestilling af registreringsattest efter genberegning". Det er nu muligt, at bestille en ny registreringsattest, efter at køretøjet er blevet genberegnet.

"RQO0061434 - Fejl ved forsøg på ændring af lager i Vis/rediger pladestatus". Det er nu muligt, at ændre pladelager på plader, der ligger hos lukket pladeoperatør.

"RQO0061844  og RQO0063605 Fejl i opdatering af elektrisk forbrug". Der kan fremover skrives et vilkårligt tal i feltet ?Elektrisk forbrug? og Motorregistret vil ikke længere forlange et brændstofforbrug oplyst i feltet.

ÆA 619. Registreringsattest kan sendes til 3. mand

Ejer af et køretøj kan fremover vælge at sende en ny registreringsattest til en anden modtager end sig selv. Herved kan en ejer, der lige har solgt sit køretøj til f.eks. en forhandler, sikre at forhandleren får nødvendig dokumentation, når køretøjet skal ejerskiftes.

Der kan kun bestilles registreringsattest til 3. mand for komplet registreringsattest og for attestens del 1.

Tilladelserne til Lufthavns- og banekørsel, som anses for en slags registreringsattester, kan indtil videre ikke bestilles til 3. mand.

Der vedlægges et følgebrev med registreringsattesten. Følgebrevet kan ses i meddelelsesarkivet.

ÆA 631. Ændring af krav til udfyldelse af røgtæthedstal ved CoC

Funktionalitet omtalt under ÆA 538.

ÆA 634. Oprettelse af lastbil via CoC

Funktionalitet omtalt under ÆA 538.

ÆA 642. Begrænsning af anmeldelsesårsager ved visning af vurderinger

Fra juni 2013 har alle borgere og virksomheder kunnet se den afgiftspligtige værdi på alle nye køretøjer der sælges i Danmark. Af hensyn til systemets performance begrænses visningen til 200 køretøjer ad gangen. ÆA 642 retter visningen, så det fremover altid vil være de 200 nyeste køretøjer der vises.

For vurderinger af brugte køretøjer har Motorregistret hidtil også vist afgiften på køretøjer der er indfriet til restværdi. Idet "indfrielse til restværdi" ikke viser en aktuel vurdering af køretøjet, vil "indfrielse til restværdi" ikke længere vises.

ÆA 645. Rettelse til registreringsattest vedr. afgiftstype mv.

Køretøjer der ikke betaler periodisk afgift, får ikke længere anført oplysninger om "afgiftstype" og "afgift opkræves" på registreringsattesten.