Dato for udgivelse
06 dec 2013 14:24
Til
Virksomheder der beskæftiger sig med import og eksport
Sagsnummer
13-6423560
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har vedtaget tariferingsforordninger ved ukomplete fjernsyn og pulsmåler, samt forklarende bemærkninger vedr ATV.


Kommissione har den 14 november 2013 vedtaget følgende forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

Forordning (EU) nr 1156/2013 vedrørende tarifering af ukomplet farvefjernsyn med LCD skærm.
Offentliggjort i EU-Tidende L306 af 14 november 2013 og træder i kraft den 4 december 2013

Forordning (EU) nr 1212/2013 vedrørende tarifering af pulsmåler
Offentliggjort i EU-Tidende L317 af 26 november 2013 og træder i kraft den 16 december 2013

Kommissionen har desuden vedtaget ændring til Forklarende bemærkning til KN 8701 90 11 til 8701 9090 Andre traktorer
Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 330 af 14 november 2013

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO-er der påvirkes af en tariferingsforordning eller de Forklarende Bemærkninger kan dog forsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 månder og 6 månder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.