Dato for udgivelse
04 Dec 2013 10:37
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
13-6371316
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Ny GSP forordning, om anvendelsen af et arrangement med generelle toldpræferencer, er blevet vedtaget


Den nye GSP forordning Nr. 978/2012 anvendes fra den 1. januar 2014. Indtil da vil forordning Nr. 732/2008, som er blevet forlænget ved forordning Nr. 512/2011, være gældende indtil d. 31. december 2013. 

GSP ordningen er en handelsordning, der giver udviklingslandene præferentiel adgang til EU for en lang række produkter. GSP ordningen består af en generel ordning og to særlige ordninger, hvilket betyder, at der er 3 muligheder for at få adgang til EUs marked afhængig af udviklingslandenes økonomiske og politiske situation. 

  • Den generelle ordning:

Indrømmes til alle udviklingslande, der har et fælles udviklingsbehov og som befinder sig på samme økonomiske udviklingstrin

  • En særlig ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (GSP +):

Disse lande kan få præferentiel adgang til EU?s marked for en lang række produkter. GSP+ ordningen er en udvidet udgave af GSP,   og den tilbydes lande, som har forpligtet sig til at ratificere forskellige konventioner, f.eks. om menneskerettigheder.

  • En særlig ordning for de mindst udviklede lande (alt undtagen våben - EBA):

Denne ordning kaldes også for Everything But Arms (EBA), og giver de allerfattigste udviklingslande told og kvotefri adgang til EUs marked for alle varer på nær våben.  

I den nye GSP forordning findes der bilag, som viser, hvilke lande, der er omfattet af de forskellige ordninger. Den største ændring i den nye forordning er antallet af lande, som er berettiget til præference. Dette antal skæres fra 176 lande til 89. Baggrunden for faldet i antallet af lande er blandt andet, at man har fjernet de lande, som er dækket gennem andre aftaler, såsom FTA aftaler (frihandelsaftaler) og EPA aftaler (økonomiske partnerskabsaftaler).

Den nye GSP forordning (Rådets forordning Nr. 978/2012 af 25. oktober 2012) anvendes fra d. 1. januar 2014. I den nye GSP forordning findes der bilag, som viser, hvilke lande der er omfattet af de forskellige ordninger (den generelle ordning, GSP+ eller EBA). Vær opmærksom på Kommissionens forordning Nr. 154/2013 af 18. december 2012, som ændre bilag II til Rådets forordning Nr. 978/2012.

I henhold til Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1213/2012 af 17. december 2012 fremgår en liste over de varer i GSP afsnit, for hvilke toldpræferencerne i forordning nr. 978/2012 er suspenderet for de berørte GSP-begunstiget lande.

På Kommissionens hjemmeside for DG Trade kan du finde mange nyttige informationer om den nye GSP ordning. Se Kommissionens hjemmeside på dette link.